G36 pre­sen­te­ren visie op ste­de­lijk groen aan minis­ter Ver­burg

Op maan­dag 15 febru­a­ri over­han­dig­de wet­hou­der van Haven, Financiën, Bui­ten­ruim­te en Orga­ni­sa­tie, Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Rot­ter­dam, namens de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land, het boek De 4e Dimen­sie ‘Ste­den op weg naar men­se­lijk groen’ aan minis­ter Ver­burg.

In dit boek geven de wet­hou­ders van de gro­te ste­den hun visie op behaal­de resul­ta­ten en toe­kom­stop­ga­ven voor de ver­be­te­ring van het groen in de ste­den. Aan­slui­tend bood minis­ter Ver­burg het eer­ste exem­plaar van het boek “Groene Impuls” aan wet­hou­der Bol­si­us. De Groe­ne Impuls bevat leer­er­va­rin­gen uit veer­tien inspi­re­ren­de ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten in heel Neder­land.

Down­load

 

Bron:
Gemeen­te Ensche­de