De Groene Stad wordt internationaal gepositioneerd als een integrale stedelijke visie

Plant Publicity Holland gaat samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011.

Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Ministerie van EL&I ondersteunt The Green City
Voor een duurzamer beleid van de leefomgeving op internationaal niveau, krijgt De Groene Stadfilosofie ondersteuning van het ministerie van EL&I.

Het idee is om het concept van De Groene Stad tevens te benutten voor de BV Nederland. Dat betekent dat naast de groenbranche, ook andere sectoren als de bouwsector, (landschaps)architectuur, gezondheidssector, et cetera bij de internationale activiteiten worden betrokken.

 

Concrete activiteiten  

  1. Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
    Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw op de Floriade 2012.   
  2. Voorafgaand aan de presentatie in het Chinese Xián verschijnt in het internationale magazine FloraCulture een special over The Green City.
  3. In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.