De Groene Stad visie is erg in trek

De interesse in De Groene Stad visie stijgt aanzienlijk. Dit blijkt onder meer uit het bezoek aan de website van De Groene Stad. In het afgelopen jaar is het bezoek verdubbeld en werd de site in de afgelopen maanden gemiddeld 23.000 keer maandelijks geraadpleegd (pagina weergave). Het aantal pagina’s dat in 2011 tot dusverre werd bekeken, loopt in de miljoenen, zeven keer zoveel als in 2010.

Gezien de nichemarkt – die bestaat uit onder meer de decissionmakers in de openbare ruimte – is directeur Jan Habets van Plant Publicity Holland (PPH), zeer te spreken over dit resultaat.  “De Groene Stad visie, onderdeel van PPH, krijgt steeds meer bekendheid, en ik kan dan ook concluderen dat het onderwerp enorm actueel is. Niet alleen voor de groene sector, maar zeker ook voor andere sectoren, zoals waterbeheer, zorg & welzijn, sport & recreatie, verkeer & vervoer, klimaat & energie, bouwen & wonen en financiën. 
 
Groen is een multifunctioneel product
Het groen is namelijk een multifunctioneel product dat een antwoord biedt op een aantal urgente zaken die in de stedelijke omgeving spelen”, aldus Habets. Voorbeelden die hij noemt, zijn het groen als antwoord op hittestress in steden, waterbuffer, stimulans tot bewegen, economisch gewin en verfraaiing van de omgeving.

Digitale nieuwsbrief
Naast de berichtgeving op de website, waar dagelijks nieuwe berichten te vinden zijn, verschijnt er tweewekelijks een digitale nieuwsbrief. Het aantal abonnees op deze nieuwsbrief blijft stijgen. Telde de nieuwsbrief twee jaar geleden nog plusminus 6.000 e-mailadressen, eind 2011 zijn dit er ruim 10.500. Ook op Twitter is De Groene Stad actief en daar worden ruim 1.150 volgers geteld.

Groene Stad magazine
Het magazine De Groene Stad, dat in oktober 2011 als nul nummer verscheen, telde een oplage van ruim 20.000 en werd zeer breed verspreid. De intentie is dat het magazine in 2012 minimaal vijf keer gaat uitkomen. Het magazine werd positief ontvangen.

Uitbreiding adressenbestand
Vanaf januari 2012 wordt De Groene Stad het communicatiekanaal van het programma ‘Sterke stad, Groene Stad’. Het adressenbestand van het voormalige programma ‘Groen en de Stad’ van het toenmalige ministerie van LNV, wordt gekoppeld aan dit nieuwe programma.Dit programma wordt gedragen door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Entente Florale. Entente Florale/De Groene Stad zet zich in op de kennisverspreiding van de maatschappelijke en economische waarde van groen voor het stedelijk gebied.

Uitrollen van De Groene Stad visie nationaal en internationaal
Nederland is wereldspeler op het gebied van de tuinbouw. Het multifunctionele groene product dat de tuinbouw produceert, bevat namelijk eigenschappen die een enorme positieve bijdrage kunnen  leveren aan het woon- , werk- en leefklimaat in de stedelijke omgeving, waar inmiddels de helft van de wereldbevolking in woonachtig is. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. Hier ontbreekt het vaak nog aan, omdat de partijen die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte te weinig kennis van elkaars disciplines hebben. Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat het groene product een toegevoegde waarde heeft voor hun eigen vakgebied met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
Onder de noemer van The Green City  wordt deze filosofie, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, internationaal uitgerold. Door de aanwezige kennis en praktijkvoorbeelden fungeert Nederland hierbij als gidsland.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.