Groene Stad visie opgenomen in 10-puntenplan van groene organisaties

De groene organisaties van Nederland hebben 14 mei een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid gepresenteerd, vooruitlopend op de landelijke verkiezingen in september.
Twee van deze tien punten hebben direct betrekking op De Groene Stad filosofie, namelijk ‘vergroen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’.

Het 10 puntenplan is gisteren in Den Haag ontvouwd op een symposium.. Het is een gezamenlijk initiatief van meer dan 40 natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties. Zij pleiten voor broodnodig natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders.

Hieronder een video met die boodschap in kort bestek.