Groe­ne stad visie inzet­ten voor city mar­ke­ting

In de onlangs aan­ge­no­men motie over groen vroeg de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam, om de groe­ne stad visie nadruk­ke­lijk te gaan betrek­ken in city mar­ke­ting van de gemeen­te Amster­dam.

Vol­gens de par­tij is de groe­ne stad nog onder­be­licht in de city mar­ke­ting van Amster­dam, ter­wijl 37% van de toe­ris­ten die Amster­dam bezoe­ken een bezoek brengt aan par­ken, 22% fietst, 15% hof­jes en tui­nen bezoekt en 14% wandel‑, fiets- of auto­rou­tes volgt, zo blijkt uit het Amster­dam bezoe­kers­on­der­zoek 2012. Met name voor groe­ne daken ziet de par­tij groot poten­ti­eel als het om city mar­ke­ting gaat, geïnspireerd door inter­na­ti­o­na­le voor­beel­den als Tor­on­to en Kopen­ha­gen.

Bron:
Par­tij voor de Die­ren