Berichten

Griffioen is een familiebedrijf dat voeling houdt met ontwikkelingen in de samenleving en daar in de bedrijfsvoering op in speelt. De toetreding van deze gerenommeerde vaste plantenkweker tot de kring van Groene Stad Charta Partners onderstreept dat. Vanuit een rijke traditie heeft Griffioen Wassenaar zich ontwikkeld tot een marktgericht, internationaal opererend, innovatief bedrijf.
De basis van Griffioen Wassenaar werd in 1923 gelegd door de grootvader van de huidige directeur Bert Griffioen. Hij begon als één van de eersten in Nederland een vaste plantenkwekerij.
Alles in dit 95 jaar oude bedrijf draait om vaste planten. Griffioen Wassenaar bedient er twee verschillende markten mee: consumenten via de tuincentra en de professionele markt van het openbaar groen.
Met het ‘Hello Garden’ thema heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde speler op de tuincentrummarkt in Noordwest Europa. Vaste planten voor de consument dus. Parallel daaraan heeft Griffioen een goede naam opgebouwd bij Nederlandse gemeenten met het vaste plantenconcept ‘Green to Colour’. Griffioen ontwerpt en verzorgt kleurige, duurzame beplantingen in de openbare ruimte. Van ontwerp tot realisatie.
Bert Griffioen over zijn keus om de Groene Stad te gaan ondersteunen: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort tot de kernwaarden van ons bedrijf. Net als vele andere mensen van goede wil staan we regelmatig stil bij de vraag ‘hoe laten we de aarde achter voor volgende generaties?’. We zetten ons al langer op verschillende manieren in om een bijdrage te leveren aan een betere, ‘groenere’ wereld. Dat komt terug in onze bedrijfsvoering, in ons sortiment en in het goed doordachte ‘Green to Colour’ programma. Duurzaamheid is een belangrijk vertrekpunt in ons denken en doen. Wij vinden dat deze opvatting al jaren op een goede, creatieve en inhoudelijke manier wordt uitgedragen door stichting De Groene Stad. Het is een belangrijk initiatief dat geboren is in de groene sector. Aan de verdere groei van De Groene Stad dragen we als Griffioen graag een steentje bij’.

Al 30 jaar houdt hij zich bezig met de wondere wereld van de bij. Een wereld die voor hobby-imker Steven Kluft weinig geheimen meer kent en waar hij moeiteloos een paar uur gefascineerd over door kan praten. Steven vertelt ons hoe het staat met de bij en waarom de bij zich eigenlijk zo op zijn gemak voelt in de bebouwde omgeving.
Een soort die je er wel bij kunt hebben
Dat het niet zo goed gaat met de bij, begint zo langzamerhand wel door te dringen. Daar waar op het platteland monocultuur heerst (weinig bloemen) en pesticiden gebruikt worden, hebben de bijen weinig meer te zoeken. Maar, in de stad des te meer! En dat zou wel eens de redding van de bij – en daarmee die van ons zelf- kunnen zijn, vertelt Steven. Huh? Steven legt uit: ‘De voedselketens op aarde leven in een bijzonder kwetsbaar evenwicht. Op het moment dat er één schakel tussenuit valt, komt de hele kringloop in gevaar. En dat is precies wat er gebeurt, wanneer er geen bijen meer zouden zijn. Denk maar even mee: (wilde) bijen zorgen voor de bestuiving van meer dan 75% van onze landbouwgewassen (groente, fruit, zaadveredeling), waarmee zij in feite ons voedsel veilig stellen. Daarnaast voeden vogels en andere dieren zich weer met insecten zoals de bij. Zonder die insecten kunnen onvoorziene reacties,zoals vogelsterfte, plaatsvinden waardoor andere dieren vrij spel krijgen en zich op de oogst (ons voedsel!) storten. Kortom, we hebben de bij hard nodig.’
Wat kunnen wij dan doen voor de bij?
Wij kunnen de bijen, hommels en andere insecten een handje helpen bij het uitvoeren van hun belangrijke taak. En dat is door rekening met hen te houden bij het inrichten van onze steden en dorpen. Steven: ‘In de komende jaren zullen de steden steeds verder groeien. We moeten denken vanuit de behoefte van de bij. En wat wil die bij? Die is op zoek naar zo veel mogelijk verschillende bloeiende planten, struiken en bomen waar zij nectar en stuifmeel uit kan halen. Gemeenten, leg dus die vaste-planten perken aan, met lekker veel bloemen! En let er bij het aankopen van nieuwe bomen op dat ze in verschillende perioden bloeien. Maar ook particulieren kunnen de bij steunen door een bloeiende tuin aan te leggen. Wip eens zo’n saaie stoeptegel uit je tuin, plant er een meidoorn of een vlier en de bijen zullen je zeer dankbaar zijn.’
Hoe zie je de toekomst voor de bij?
‘Het is mooi dat er de laatste tijd veel aandacht is voor het onderwerp. Nadat er vorig jaar een schokkend rapport uitkwam over bestrijdingsmiddelen en bijensterfte, zie je dat ook in politiek Den Haag de boodschap is doorgedrongen dat we de bij niet verloren mogen laten gaan. Waar ik zelf nog kansen zie, is in het bedrijfsleven. Sommige organisaties hebben reeds het licht gezien en zetten zich actief in voor een duurzame wereld. Een goed voorbeeld waar ik zelf mee te maken heb gehad, is bierbrouwer Heineken. Dat bedrijf heeft zich het lot van de bijen actief aangetrokken en zijn bedrijfsterreinen zo veel mogelijk ingericht met bloemrijke perken en bijenstations. Een voorbeeld dat wat mij betreft mag worden opgevolgd!’
Oh ja, en denk je nou ‘Bijen, daar heb ik niets mee. Ze zitten in je bier en ze steken’: Fout, dat zijn wespen!

Dat Bert Griffioen in de planten terecht zou komen, stond bij geboorte eigenlijk wel vast. Zijn grootvader begon al in 1923 met het telen van vaste planten in het ‘centrum van de vasteplantenteelt’ rondom Leiden. Na de oorlog namen beide zonen, waaronder de vader van Bert, de zaak over. Bert is zodoende de derde generatie Griffioens in de business. Sinds 1996 is zijn bedrijf gevestigd in Wassenaar.
Green to Colour: vasteplanten in het openbaar groen
Met zijn vaste planten bedient Griffioen twee markten. Enerzijds levert hij aan tuincentra verspreid over heel Noord-West Europa, waarbij hij gebruik maakt van het door hem zelf ontwikkelde ‘Hello Garden’ concept. Hierbij richt hij zich op een zo hoog mogelijk rendement per m2 in tuincentra. Daarnaast is Griffioen zeer actief op de openbaargroenmarkt. Speciaal voor deze markt ontwikkelde hij ‘Green to Colour’: een vasteplanten concept met een laag onderhoudsniveau dat bovendien kostenbesparend is ten opzichte van andere typen beplanting. Vandaag spreken we met hem over zijn visie op het gebruik van vasteplanten in het openbaar groen.
Strenge selectie
Het Green to Colour concept van Griffioen is ontwikkeld voor gemeenten en andere grote groeneigenaren en –beheerders en gaat uit van de hoofdgedachte: “Wat kan en zal op deze plaats goed groeien?”. Vasteplanten moeten volgens Griffioen aan 21 voorwaarden voldoen voordat ze worden opgenomen in het Green to Colour-sortiment. Zo moeten de planten onder andere tegen strooizout kunnen, niet giftig zijn, snel dichtgroeien en veel bladmassa aanmaken. Na strenge selectie in de voorbeeldtuinen in Wassenaar blijkt ongeveer 10% van de vaste planten geschikt voor de openbare ruimte. In totaal gaat het om zo’n 100 vaste planten.
Beheerders om
Toen Griffioen 12 jaar geleden begon met zijn concept en ermee ‘langs de deuren’ ging bij gemeentelijke groenontwerpers, waren zij niet altijd even overtuigd van de voordelen van vasteplanten. Griffioen: ‘Het idee leefde sterk dat vasteplanten duur (in onderhoud) zijn. Het was aan mij om die weerstand bij hun weg te halen, maar daarvoor moest ik wel met overtuigende voorbeelden komen.’ Een eerste project in de gemeente Leiden en zijn eigen demonstratietuinen in Wassenaar maakten dat veel beheerders volgens Griffioen ‘om’ waren. ‘Ik kon laat die mensen zien dat het een kwestie is van één keer planten en dan dicht laten groeien. Vervolgens heb je een onderhoudsarme beplanting met een hoge sierwaarde. Het concept garandeert in zekere zin zijn eigen succes’
Groene partners
Maar, succes heb je nooit alleen. Het Green to Colour concept valt en staat volgens Griffioen dan ook bij de samenwerking met partners. Griffioen zelf zorgt voor het ontwerp en levert de planten – uit eigen kwekerij- aan. De uitvoering – denk aan grondbewerking, planten, maaien en mesten – wordt door partnerbedrijven gedaan.
Wel maaien, geen water
Vlak na de winter worden alle vaste planten in één keer weggemaaid, tot maar een paar centimeters boven de grond. ‘Mulchen’, in vakjargon. Dit lijkt nogal rigoureus, maar is volgens Griffioen één van de belangrijkste onderdelen van het concept: ‘De planten vernieuwen zich op deze manier ieder jaar en worden gedwongen veel blad aan te maken. Dit zorgt er voor dat de vakken weer snel dichtgroeien en onkruid geen kans krijgt’.
Overigens worden de planten het hele jaar niet bewaterd. Griffioen: ‘Eén van de 21 voorwaarden is, dat de vaste planten tegen droogte moeten kunnen. Als ze toch extra water blijken nodig te hebben, is dat een fout van ons. Ze passen dan niet in het Green to colour-concept’.
Constante zoektocht
Twaalf jaar geleden zag het Green to Colour sortiment er heel anders uit. Griffioen: ‘We zijn begonnen met planten waarvan we zeker wisten dat ze het goed zouden doen. Maar, we moeten oppassen voor eentonigheid. Of erger nog, dat de vasteplanten de nieuwe geijkte rozenperkjes uit de jaren ’90 worden. Daarom blijven we – in samenwerking met veredelaars – constant zoeken naar vernieuwing en verbreding van ons sortiment. Zo houden we onze opdrachtgevers blij, de openbare ruimte kleurrijk en ons werk interessant!’

Iedereen wil graag leven in een groene en kleurrijke stad. De Universiteit van Sheffield heeft aangetoond dat het positieve effect van groen op het welzijn van mensen toeneemt, naarmate de biodiversiteit groter is. Aangezien het in Nederland vaak planologisch niet mogelijk is om het oppervlak aan groen groter te maken, is het vergroten van het aantal soorten planten een methode om het positieve effect van groen te versterken. Vaste planten zijn hiervoor zeer geschikt en kunnen – op een beperkt oppervlak- veel kleur en variatie bieden.
Waarom vaste planten?
Vaste planten hebben een aantal eigenschappen, die hen zeer geschikt maakt voor gebruik in het openbaar groen. Zo zijn het planten die overwinteren met hun wortels, en zo in het voorjaar weer uitlopen. Je hebt er dus meerdere jaren plezier van! Daarnaast zijn het excellente bodembedekkers, wat ze uitermate geschikt maakt voor plaatsing in grote plantenvakken. Tenslotte hebben vaste planten, in vergelijking met eenjarige planten, over het algemeen veel blad. Onkruid krijgt zodoende minder kans om om zich heen te grijpen. En, dat scheelt weer in het onderhoud.
Voordelen van (vaste) planten op een rijtje..

  • Planten prikkelen de zintuigen o planten brengen sierwaarde en variatie in de stad
  • Planten verbeteren het stadsklimaat o planten leveren zuurstof, en vangen CO2 en luchtvervuiling zoals fijn stof weg
  • Plantenvakken van bodembedekkers houden de bodem vochtig en vertragen het wegstromen van regenwater naar het riool. De waterberging heeft daardoor een minder hoge piekcapaciteit nodig.
  • Planten temperen hoge temperaturen in de zomer en verhogen de luchtvochtigheid
  • Plantenvakken zijn voedselbron en leefgebied voor dieren (insecten, vogels, egels)
  • Aantrekkelijke beplantingen verhogen de waarde van nabije huizen en bedrijven

Ook in Bulgarije worden concrete stappen gezet om de ‘Green City filosofie’ te verspreiden. Onlangs werd al de Bulgaarse variant van de internationale website van The Green City gepresenteerd. Daarnaast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een conferentie georganiseerd, die geheel in het teken stond van mogelijkheden om steden verder te vergroenen.
Op de conferentie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia sprak Leon Smet namens de stichting iVerde en De Groene Stad. Hij deelde Nederlandse ervaringen met de aanwezige Bulgaarse landschapsarchitecten, hoveniers en kwekers. Ook gaf de Nederlandse vaste plantenkweker Bert Griffioen een presentatie over het gebruik van vaste planten in de stedelijke omgeving.
Green City Bulgaria
De twee Bulgaarse organisaties ‘Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB) en ‘Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries’ (BAOPN) hebben onlangs besloten de handen ineen te slaan. De stichting iVerde heeft de afgelopen tijd kennis van het principe ‘De Groene Stad’ overgedragen aan de Bulgaarse collega’s, op basis waarvan binnen Bulgarije de groene ondernemersorganisaties nu gaan samenwerken.

NL Greenlabel werkt samen met de VNG, Platform 31, De Vlinderstichting en het Ministerie van Economische Zaken aan de Green Deal “Nieuwe stedelijke natuur”.  Het voornemen is om deze deal in de zomer van 2015 te sluiten.  De samenwerkingspartners  hebben als ambitie duurzame stedelijke natuur te creëren met meerwaarde voor de biodiversiteit. Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.
De positieve effecten van groen in onze leefomgeving zijn wetenschappelijk bewezen: groen verbetert de kwaliteit van de leefomgeving, het bevordert de sociale cohesie en verhoogt de biodiversiteit. Werknemers die op groen uitkijken zijn productiever, het arbeidsverzuim daalt, het aantal ligdagen in een ziekenhuis vermindert, vastgoedwaarde wordt verhoogd en ga zo maar door.
Het ontwikkelen van een hands-on platform, waarbij gemeentes of ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen, is het uitgangspunt. Faciliteren in plaats van dirigeren, actief zijn in plaats van reactief, met een relatief eenvoudige tool die de duurzaamheid van een buitenruimte in kaart brengt en de economische en maatschappelijke waarde bepaalt.
‘De Levende Tuin’, ‘het Deltaprogramma’ en ‘Operatie Steenbreek’ maar ook duurzaam inkopen en de participatie maatschappij kunnen zo opgenomen worden in dit project. De initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans; maak deze groener met een praktische tool die inzicht geeft in de ecologische footprint, zodat ze iets bijdraagt aan een groenere wereld.
Zo kun je midden in een wijk een prachtige habitat creëren voor flora en fauna en deze toegankelijk maken voor publiek. Zo kun je bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren of stadslandbouw toepassen. Je kunt van een wijk een hybride-landschap maken en deze vergroenen met vaste planten en wadi’s. Toepassing van energie-, water- en afvaloplossingen sluiten de kringloop. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van duurzame en verantwoorde stedelijke natuur.
‘Laten we samen werken aan meetbare duurzame buitenruimtes die een economische en maatschappelijke  waarde vertegenwoordigen en bijdragen aan een samenleving waar de mens en natuur hand in hand gaan’, is het motto van de partijen achter de Green Deal.
 
Bron: NL Greenlabel

Henk Raaijmakers
Voorzitter van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten
 
1. Waarom vindt u het belangrijk dat ‘De Groene Stad’ nieuw leven is ingeblazen?
Twaalf jaar geleden, tijdens de Floriade, is De Groene Stad geïntroduceerd. Er is sindsdien een hoop veranderd, zo is onder andere het Productschap Tuinbouw opgeheven. Het ‘merk’ dat we met De Groene Stad hebben opgebouwd is echter zo sterk – ook internationaal- dat het kapitaalvernietiging zou zijn geweest als we De Groene Stad geen nieuw leven hadden ingeblazen. Daarnaast blijft de boodschap van De Groene Stad actueel, zo niet steeds actueler. Binnen enkele jaren woont 60 tot 80% van de mensen in steden. Het vergroenen van onze steden en het werken aan groene verbindingen met het platteland, is noodzakelijk als we de stad leefbaar en de mensen gezond willen houden.
2. Wat zijn voor LTO de belangrijkste doelstellingen voor en van De Groene Stad?
De Groene Stad is voor ons echt een uithangbord voor alles wat er op ‘groen gebied’ gebeurt. Denk daarbij aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieve groenprojecten die hier worden verzameld en onder de aandacht worden gebracht, maar ook het tonen van succesvolle groene burgerinitiatieven. Zodoende kan De Groene Stad overheden, beleidsmakers en burgers motiveren en inspireren om meer met groen te doen.
3. Welke rol speelt LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in dit geheel?
Het mooie aan dit samenwerkingsverband –langs de lijnen van iVerde- is dat er binnen De Groene Stad door de gehele groene keten integraal wordt samengewerkt, van de boomkwekers tot de handelaren tot de hoveniers die het groen uiteindelijk onderhouden. Het resultaat van onze groene inzet is natuurlijk vele malen groter wanneer een hele sector dezelfde boodschap uitdraagt. Meer specifiek kunnen wij als LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten binnen dit partnerschap onze expertise over de juiste toepassingen van groen (bijvoorbeeld: ‘Welke boom zet je op welke plaats?’) en onze kennis van nieuwe soorten inbrengen.
4. Hoe ziet u de ambities van The Green City in dit verband?
Nederland is de grootste exporteur van boomkwekerijproducten ter wereld! Dat betekent automatisch dat er in ons land een enorme kennis over groen en groene toepassingen is en ik vind dat Nederland daarom op dit terrein bij uitstek kan fungeren als gidsland voor de rest van de wereld. Door de goede Nederlandse handelscontacten is er een enorm netwerk ontstaan waarmee wij onze groene kennis kunnen doorgeven. En dat is nodig ook. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad, met alle problemen van dien. Om onze steden wereldwijd toekomstbestendig en leefbaar te houden, is know-how nodig en die hebben wij in huis. Met The Green City kunnen we deze kennis aan de volgende generaties doorgeven

Het Ten Kateplein, gelegen in Amsterdam West nabij de bekende Ten Katemarkt – voorheen een stenige bedoening en vooral gebruikt als voetbal hangout voor de plaatselijke jeugd- heeft een ware metamorfose ondergaan. De stenen zijn verdwenen en in plaats daarvan is een oase van groen ontstaan.
Verspreid over het nieuw ingerichte plein staan vijftig boom- en bloembakken van natuursteen, waarin bomen, tulpen (in de lente), vaste planten, fruitbomen en zelfs verse kruiden te vinden zijn. Op de hoeken van het plein zijn grote houten banken geplaatst, waarop je even uit kunt rusten en van het uitzicht kunt genieten. Daarnaast zijn er een voetbalkooi en houten klautertoestellen gekomen, waardoor er voor de kinderen meer dan genoeg te spelen blijft.
Ontwerp samen met bewoners
Kenmerkend voor deze tijd, is dat het stadsdeel Amsterdam West de buurtbewoners nauw heeft betrokken bij het project. Voldoende groen en plekken om te zitten, bleken belangrijke eisen die de bewoners aan het nieuwe plein stelden. Ook het aan het plein gelegen café BAX dacht mee over het ontwerp. In een interview in het Parool vertelde eigenaar Jasper Bax: ‘We kwamen elke anderhalve maand samen om te vergaderen. Het was echt te gek om mee te denken. En ik ben er trots op hoe het is geworden.’
Lichtend voorbeeld
Stadsdeelbestuuder Dirk de Jager liet in hetzelfde artikel in het Parool weten het vernieuwde Ten Kateplein als blauwdruk te zien voor andere op te knappen pleinen in Amsterdam West, zoals het J.J. Cremerplein, het Karel Doormanplein en het Van Beuningenplein.
Onderhoud groen

Ook Peter Ulle, in de functie van groenontwerper van het stadsdeel verantwoordelijk voor het ontwerp van het plein en Hendrik Dekker, die het beplantingsplan opstelde, laten weten zeer content te zijn met het vernieuwde plein. Ulle: ‘We wilden een plek creëren waar alle buurtbewoners gebruik van zouden maken en van zouden kunnen genieten. Volgens mij is dat uitstekend gelukt. Daarbij is ook het onderhoud van het groen in goede handen, zodat iedereen nog lang van het plein kan blijven genieten.’

Parken en plantsoenen in de bebouwde omgeving dragen bij aan een schone, veilige en natuurlijke woonomgeving. Daarmee hebben bomen en planten een positief effect op het welbevinden van mensen. Dit leidt niet alleen tot hogere waarde van huizen en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Goed openbaar groen nodigt kinderen en volwassenen uit tot gezonde lichaamsbeweging en recreatie. Groen is niet alleen om plezierig naar te kijken, het is ook een plaats waar stadsmensen en -kinderen dieren kunnen zien, bloemen plukken, in bomen kunnen klimmen en de seizoenen beleven. In een groene stad voelen mensen zich veiliger en meer op hun gemak. Deze eigenschappen van openbaar groen leiden tot aantoonbaar lagere kosten voor de gezondheidszorg.
Lees meer