Vaste planten brengen kleur aan de stad!

Parken en plantsoenen in de bebouwde omgeving dragen bij aan een schone, veilige en natuurlijke woonomgeving. Daarmee hebben bomen en planten een positief effect op het welbevinden van mensen. Dit leidt niet alleen tot hogere waarde van huizen en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Goed openbaar groen nodigt kinderen en volwassenen uit tot gezonde lichaamsbeweging en recreatie. Groen is niet alleen om plezierig naar te kijken, het is ook een plaats waar stadsmensen en -kinderen dieren kunnen zien, bloemen plukken, in bomen kunnen klimmen en de seizoenen beleven. In een groene stad voelen mensen zich veiliger en meer op hun gemak. Deze eigenschappen van openbaar groen leiden tot aantoonbaar lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Afbeelding: Aster Ageratoides ‘Asran’ is uitermate geschikt als onderhoudsarme bodembedekker in het openbaar groen. De plant wordt ongeveer 70 cm hoog en draagt lichtpaarse, stervormige bloemen. Bloeitijd: september t/m oktober.
Afbeelding: Aster Ageratoides ‘Asran’ is uitermate geschikt als onderhoudsarme bodembedekker in het openbaar groen. De plant wordt
ongeveer 70 cm hoog en draagt lichtpaarse, stervormige bloemen. Bloeitijd: september t/m oktober.

Toch zien we dat in veel gemeenten, vooral ook de steden, wordt beknibbeld op de uitgaven voor aanleg en onderhoud van bomen en planten. Ook wordt er in de stedelijke gebieden minder ruimte voor gereserveerd dan vroeger. De eigen groenafdelingen van gemeenten worden soms afgebouwd. Dan laat het gemeentebestuur het werk over aan externe bedrijven. Daar is op zich niets mis mee, maar de eigen, permanent aanwezige deskundigheid – en daarmee de interne ‘lobby’ – op het gebied van bomen en planten, dreigt te verdwijnen.
Nu gemeenten zuiniger moeten omgaan met de voor de openbare ruimte beschikbare middelen, wordt het steeds aantrekkelijker om vaste planten in te zetten. Die bieden op een beperkt oppervlak veel kleur en variatie. Meestal worden ze ingezet als bodembedekker in vakbeplanting, maar er zijn nog veel meer toepassingsmogelijkheden. Vooral als onderdeel van groenelementen in woonwijken zijn ze zeer geschikt. Zo hebben vaste planten een grote sierwaarde en kunnen met hun grote verscheidenheid aan bloemen echt verschil maken door kleur te brengen aan de buurt.
Afbeelding: De Rudbeckia fulgida (Zonnehoed) kan eenvoudig in een grote groep aangeplant worden en is daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik in borders in woonwijken. De gele bloemen met hun opvallend hoge bruine hart bloeien van augustus t/m september. De planten kunnen tot 1 meter hoog worden.
Afbeelding: De Rudbeckia fulgida (Zonnehoed) kan eenvoudig in een grote groep aangeplant worden en is daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik in borders in woonwijken. De gele bloemen met hun opvallend hoge bruine hart bloeien van augustus t/m september. De planten kunnen tot 1 meter hoog worden.

Vaste planten leveren veel waar voor hun geld, al lijken de kosten in het eerste jaar relatief hoog.  Over tien jaar gerekend zijn de kosten echter juist lager dan voor alternatieven zoals heesters, gras of eenjarige planten en bloemen.
Om de voordelen van vaste planten optimaal te benutten is het belangrijk steeds de juiste keuzen te maken. Voor iedere plaats zijn wel vaste planten te vinden die het goed doen. Daarvoor is het nodig dat de gebruikers goed op de hoogte zijn van de eigenschappen van de planten plus de locatie en die op elkaar afstemmen. Ook moet vaak de grond worden verbeterd en moet wortelonkruid grondig worden verwijderd. Het groene bedrijfsleven, zoals ontwerpbureaus, kwekers en aanleg- en onderhoudsbedrijven, werkt steeds meer samen om gemeenten een doordacht totaalpakket aan te kunnen bieden.
Een stad bestaat voor een groot deel uit gebouwen (rood) en infrastructuur (grijs). Het is belangrijk dat water (blauw) en beplanting (groen) daarmee in evenwicht zijn. En vaste planten zorgen uiteindelijk voor de kleurrijke finishing touch!

De Top 5 van voor openbaar groen geschikte planten:

  1. Rudbeckia fulgida – Zonnehoed (‘Goldsturm’ – speciosa – deamii)
  2. Nepeta faassenii – Kattekruid (Six Hill’s Giant – Walker’s Low – ‘Alba’ – ‘Grol’)
  3. Alchemilla mollis – Vrouwenmantel
  4. Aster ageratoides – Aster (‘Asran’ – ‘Stardust’)
  5. Waldsteinia ternata