Green deal 'Nieuwe stedelijke natuur' in wording

NL Greenlabel werkt samen met de VNG, Platform 31, De Vlinderstichting en het Ministerie van Economische Zaken aan de Green Deal “Nieuwe stedelijke natuur”.  Het voornemen is om deze deal in de zomer van 2015 te sluiten.  De samenwerkingspartners  hebben als ambitie duurzame stedelijke natuur te creëren met meerwaarde voor de biodiversiteit. Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.
De positieve effecten van groen in onze leefomgeving zijn wetenschappelijk bewezen: groen verbetert de kwaliteit van de leefomgeving, het bevordert de sociale cohesie en verhoogt de biodiversiteit. Werknemers die op groen uitkijken zijn productiever, het arbeidsverzuim daalt, het aantal ligdagen in een ziekenhuis vermindert, vastgoedwaarde wordt verhoogd en ga zo maar door.
Het ontwikkelen van een hands-on platform, waarbij gemeentes of ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen, is het uitgangspunt. Faciliteren in plaats van dirigeren, actief zijn in plaats van reactief, met een relatief eenvoudige tool die de duurzaamheid van een buitenruimte in kaart brengt en de economische en maatschappelijke waarde bepaalt.
‘De Levende Tuin’, ‘het Deltaprogramma’ en ‘Operatie Steenbreek’ maar ook duurzaam inkopen en de participatie maatschappij kunnen zo opgenomen worden in dit project. De initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans; maak deze groener met een praktische tool die inzicht geeft in de ecologische footprint, zodat ze iets bijdraagt aan een groenere wereld.
Zo kun je midden in een wijk een prachtige habitat creëren voor flora en fauna en deze toegankelijk maken voor publiek. Zo kun je bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren of stadslandbouw toepassen. Je kunt van een wijk een hybride-landschap maken en deze vergroenen met vaste planten en wadi’s. Toepassing van energie-, water- en afvaloplossingen sluiten de kringloop. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van duurzame en verantwoorde stedelijke natuur.
‘Laten we samen werken aan meetbare duurzame buitenruimtes die een economische en maatschappelijke  waarde vertegenwoordigen en bijdragen aan een samenleving waar de mens en natuur hand in hand gaan’, is het motto van de partijen achter de Green Deal.
 
Bron: NL Greenlabel