Vaste planten in een kleurrijke stad

Iedereen wil graag leven in een groene en kleurrijke stad. De Universiteit van Sheffield heeft aangetoond dat het positieve effect van groen op het welzijn van mensen toeneemt, naarmate de biodiversiteit groter is. Aangezien het in Nederland vaak planologisch niet mogelijk is om het oppervlak aan groen groter te maken, is het vergroten van het aantal soorten planten een methode om het positieve effect van groen te versterken. Vaste planten zijn hiervoor zeer geschikt en kunnen – op een beperkt oppervlak- veel kleur en variatie bieden.
Waarom vaste planten?
Vaste planten hebben een aantal eigenschappen, die hen zeer geschikt maakt voor gebruik in het openbaar groen. Zo zijn het planten die overwinteren met hun wortels, en zo in het voorjaar weer uitlopen. Je hebt er dus meerdere jaren plezier van! Daarnaast zijn het excellente bodembedekkers, wat ze uitermate geschikt maakt voor plaatsing in grote plantenvakken. Tenslotte hebben vaste planten, in vergelijking met eenjarige planten, over het algemeen veel blad. Onkruid krijgt zodoende minder kans om om zich heen te grijpen. En, dat scheelt weer in het onderhoud.
Voordelen van (vaste) planten op een rijtje..

  • Planten prikkelen de zintuigen o planten brengen sierwaarde en variatie in de stad
  • Planten verbeteren het stadsklimaat o planten leveren zuurstof, en vangen CO2 en luchtvervuiling zoals fijn stof weg
  • Plantenvakken van bodembedekkers houden de bodem vochtig en vertragen het wegstromen van regenwater naar het riool. De waterberging heeft daardoor een minder hoge piekcapaciteit nodig.
  • Planten temperen hoge temperaturen in de zomer en verhogen de luchtvochtigheid
  • Plantenvakken zijn voedselbron en leefgebied voor dieren (insecten, vogels, egels)
  • Aantrekkelijke beplantingen verhogen de waarde van nabije huizen en bedrijven