Berichten

‘Wat willen tuinbezitters nu écht?’
Willen we graag groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving, dan begint dat met het begrijpen waarom tuinbezitters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kullberg doet bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek op het terrein van wonen en de directe woonomgeving. Van recente datum is haar onderzoek ‘Tussen Groen en Grijs, een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland’.
Op Future Green City geeft ze op 29 november een lezing over haar onderzoek. Voor het eerst staat tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving centraal. Stekken is hip; de moestuin in de mode. Overal ontstaan stedelijke oases als buurttuinen en dakakkers, waar bewoners bezig zijn in hun moestuin en daarmee het aanzien van hun buurt verfraaien en buurtgenoten ontmoeten. Tegelijkertijd zien we dat particuliere tuinen in toenemende mate worden ‘ontgroend’.  Een veelheid aan klinkers, tegels en steenslag maakt de omgeving harder, grijzer. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Grijze tuinen zijn minder goed bestand tegen de effecten van klimaatverandering.
Het onderzoek van Jeanet Kullberg sluit aan op actuele discussies over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen (duurzaamheid) en meer sociale cohesie in de woonomgeving dankzij (buurtmoes)tuinen (leefomgeving). In eerder onderzoek is veel aandacht besteed aan gezondheidseffecten van groen in de buurt. Ook is uit ‘woonwensen’-onderzoek bekend dat veel mensen een groene omgeving hoog waarderen. Maar wat is daarbij hun eigen inbreng? Die vraag wil het SCP beantwoorden met dit onderzoek. In de inleiding staat een historisch overzicht van de rol van tuinen in onze woonomgeving en wordt ingegaan op de discussies over of het wenselijk is bewoners te laten beschikken over een eigen tuin als onderdeel van de alledaagse woonomgeving. Tevens wordt beschreven welk belang er werd gehecht aan tuinieren; in latere hoofdstukken wordt vergeleken hoe bewoners daar tegenwoordig over denken. Ook heeft de onderzoeker gegevensbestanden die niet direct over tuinen of tuinieren gaan, maar mogelijk toch zinvolle informatie bevatten, geraadpleegd. De bestanden zijn nagelopen, waarbij de hamvraag was: groen of grijs: veel planten of veel stenen? Dit heeft geleid tot inzicht in de factoren die invloed hebben op de inrichting van tuinen. Ook werd meer zicht verworven op tuinieren als vrijetijdsbesteding en de verhouding daarvan met bijvoorbeeld sporten of televisiekijken. Opnieuw was er dan een verschil zichtbaar tussen ‘groen’ en ‘grijs’, maar dit keer in de betekenis van leeftijd. Het zijn vooral ouderen die actief zijn in het groen. Ten slotte zocht het SCP naar drijfveren van tuiniers – vooral degenen die met planten in de weer zijn –, naar het ontstaan van die belangstelling en het effect daarop van de commercie en media. Daarvoor hebben ze actieve tuinliefhebbers geïnterviewd.
De wens om in Nederland groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving te realiseren, begint met het begrijpen waarom tuiniers en tuinbezitters de dingen doen die ze doen of die juist nalaten. Het onderzoek ‘Tussen groen en grijs’ geeft daarop antwoord. SCP-onderzoekster Jeannet Kullberg zal daar op dinsdag 29 november tijdens Future Green City meer over vertellen.
 

Het klimaat verandert en dat merk je in versteende steden als Rotterdam het sterkste. Het voorkomen van klimaatverandering is de beste oplossing, maar in de tussentijd vindt de SP dat de stad beter voorbereid moet zijn op deze verandering. Vandaag diende de partij bij voorjaarsnota een voorstel in om steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
Rotterdam heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het klimaatbestendig maken van de stad. Deze zogenaamde resilience-strategie heeft ertoe geleid dat er onder andere waterpleinen en een aantal groene daken zijn aangelegd. Wie echter twee weken geleden de foto’s zag van ondergelopen kelders en singels, sinkholes in stoepen en overbelaste dakgoten kan niet anders dan concluderen dat Rotterdam nog onvoldoende voorbereid is op klimaatverandering. De SP diende daarom bij de behandeling van de voorjaarsnota vandaag een voorstel in om meer steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
SP-raadslid Tom Weerdmeester: ”s Zomers houden steen en asfalt hitte vast, bij heftige regen kan het water niet snel genoeg weg. Ik wil dat dit college voor eind dit jaar met een plan komt om meer steen te vervangen door bomen en groen. Waar kunnen brede stoepen wat versmald worden om plaats te maken voor groen, op welke parkeerplekken kan net zo goed een boom staan, hoe versnellen we de aanleg van groene daken, waar kunnen we waterdoorlatende klinkers gebruiken in plaats van asfalt. Deze vragen wil ik beantwoord zien in het plan.’
Groen is niet alleen een kostenpost
Groen en bomen staan normaal gesproken alleen als kostenpost in de gemeentebalans. Ook dat moet veranderen. Als het aan de SP ligt staan ook de voordelen van groen voortaan in de financiële boeken van de stad. Weerdmeester: ‘Groen voert water gelijkmatiger af en ’s zomers zorgt het voor verkoeling. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving en ook woningen worden meer waard. De stad New York werkt al met een systeem om groen – letterlijk – beter op waarde te schatten, iets dergelijks verdient Rotterdam ook.’
bron: rotterdam.sp.nl

De Groene Tornado is een initiatief van de stichting Roof Update om daken op schuurtjes om te vormen tot groene daken. Een eerste pilotproject gaat binnenkort van start in Rijswijk. Roof Update is een netwerk van onafhankelijke specialisten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krijgen zij hulp van de Zuid-Hollandse gemeente en van kennispartners van Wageningen Universiteit en NL Green Label. De hulp van de gemeente bestaat uit advies om het geheel organisatorisch te ondersteunen. De stichting is nog op zoek naar mogelijkheden voor de financiering.
Het idee voor De Groene Tornado ontstond toen Roof Update veel vragen van burgers kreeg of ze hun schuurdak niet konden vergroenen. Dat leidde tot het idee om gezamenlijk een buurt aan te pakken. Per project zoekt Roof Update nadrukkelijk samenwerking met lokale partijen zoals tuinarchitecten, hoveniers en opleidingsinstanties voor stageplaatsen.
De diversiteit aan daken maakt een uniforme aanpak wel lastig. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt in enkele wijken van Rijswijk, zodat duidelijk wordt wat nodig is voor de verschillende typen daken. Roof Update maakt onder andere gebruik van lichtgewicht groendaksystemen: complete, handzame modules met een hoge waterbuffercapaciteit. Het substraat in zo’n module is 8 tot 10 keer lichter dan andere groendak substraten. Verder is het op bijna elk dak toepasbaar.
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan daktechnieken ingezet. Waaronder ook Bees & Butterflies vegetatiematten die ruim 50 soorten waard- en nectarplanten herbergen. Het pilotproject gaat veel informatie opleveren. Zo meet Roof Update de invloed van groene daken met betrekking tot de waterhuishouding en wat de effecten zijn op de beleving, luchtkwaliteit en de temperatuur in de buurt. De resultaten dienen als basis voor nieuwe projecten.
Bron: groeneruimte.nl

Michel Lintermans is de voorzitter van Coöperatie Stationspark Deurne dat als doel heeft om bedrijvige en groene woon-, werk- en leefomgeving rondom het NS-station Deurne te ontwikkelen en in stand te houden. De Groene Stad sprak hem over zijn initiatief en de bijdrage die groen levert aan het verbeteren van een leefomgeving.
U bent de voorzitter van Coöperatie Stationspark Deurne, kunt u kort uitleggen wat de doelstelling is van deze coöperatie?
‘Het doel van onze coöperatie is het gebied rondom het NS-station, maar ook de rest van Deurne groener en duurzamer te maken. Het uitgangspunt daarbij zijn de 3 P’s: People, Planet, Profit. Wij willen een verbinding leggen met de mensen die in Deurne leven en die met de omgeving Deurne te maken hebben. Eind 2013 ben ik begonnen met de gedachte het station van Deurne groener en duurzamer te maken. Het was een grijs station waar weinig aan gedaan werd. In grote steden zoals Den Haag of Utrecht worden stations en stationspleinen mooier en groener gemaakt door de gemeente, maar in Deurne werd er weinig ondernomen op dit gebied. Ik vond dat daar verandering in moest komen. Met dit plan wilde ik voor elkaar krijgen dat het station aantrekkelijker zou worden gemaakt. Ik ben toen begonnen met het ophangen van grote foto’s op een transformatorhuisje, maar dit is langzaam uitgegroeid naar iets veel groters. Door kleine dingen zoals het ophangen van een paar bloembakken kun je een grijs gebied al zo’n boost geven…’
Wat maakt uw project uniek in vergelijking met andere groenprojecten?
‘Dit project is begonnen doordat ik als inwoner vond dat er iets gedaan moest worden aan deze stad. Ik ben klein begonnen, maar het werd al snel een stuk groter waarbij andere mensen ook steeds enthousiaster en positiever werden over het project. De inwoners van Deurne zagen dat kleine aanpassingen de stad leefbaarder en groener maakten.
Wat verder uniek is aan dit project is dat de mensen die hieraan meewerken allerlei leeftijden en achtergronden hebben. Zo is bijvoorbeeld de GGZ erbij betrokken. Hierdoor kunnen mensen met psychische klachten, die terug proberen te komen in de samenleving, een bijdrage leveren. Het biedt ze een nieuwe kans. Daarnaast werken wij samen met de Othamrus Rijtven Organisatie, het ORO. Dit is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Verder zijn ook een basisschool en middelbare school in Deurne onderdeel geworden van dit project. Zo is er langzaamaan een diverse groep mensen ontstaan die maar één doel voor ogen hebben: de leefbaarheid van de stad verbeteren.’
Waarom vindt u het van belang om de omgeving van het NS-station in Deurne te vergroenen?
‘Het maakt een stad leefbaarder en aantrekkelijker. Mensen zijn gelukkiger als zij groen en bloemen zien in plaats van een grijze stad. Zij voelen zich veiliger. In onze plannen is groenvoorziening een van de speerpunten en wij willen daar nog verder op inzetten. Dat wordt mogelijk doordat er recentelijk een aantal partners zijn aangesloten die voornamelijk gaan bijdragen aan het plaatsen en onderhouden van groene projecten in Deurne. Een voorbeeld daarvan is de vlinderstruik die recentelijk is geplaatst.’
Op wat manieren probeert de coöperatie Stationspark partners te vinden die hieraan mee willen werken?
‘Op allerlei manieren proberen wij partners te vinden die mee willen werken aan ons doel. Financieel gezien, maar ook letterlijk mee willen werken aan deze projecten en het onderhoud ervan. Op verschillende manieren komen wij met deze partners in aanraking. Door middel van onze Facebook pagina proberen we dat voor elkaar te krijgen, maar ook via onze website en Twitter. Het belangrijkste middel blijft echter de mond-op-mond reclame om dit te realiseren. We hebben het geluk dat mensen en bedrijven zich steeds vaker zelf aanmelden en betrokken willen zijn bij deze coöperatie. Het is een win-win situatie voor inwoners en bedrijven. Bedrijven zijn gebaat bij een groenere en aantrekkelijkere stad. Het is het visitekaartje voor de bedrijven die gevestigd zijn in Deurne. Voor hen wordt het aantrekkelijker om zich in Deurne te vestigen terwijl inwoners in een mooiere en groenere stad leven.’
‘Toen ik van start ging met mijn project heb ik de NS en Prorail benaderd om een samenwerking aan te gaan. Daar was toen nog weinig belangstelling voor. Een projectleider bij de gemeente wilde echter wel meewerken en daar ben ik een samenwerking mee aangegaan. Gezamenlijk hebben wij allerlei plannen uitgewerkt. Eind 2014 hebben wij toen met een aantal mensen deze coöperatie opgezet om het station, maar ook de rest van Deurne, aantrekkelijker te maken. Dit wordt gedaan door allerlei activiteiten te organiseren waarbij wordt gewerkt aan het groenonderhoud door mensen die in Deurne wonen of werken.’
Kunt u concrete voorbeelden geven waarbij groen gezorgd heeft voor een duurzamere en aantrekkelijkere omgeving?
‘Voordat wij begonnen met coöperatie Stationspark Deurne was het een gebied met een grijze en troosteloze uitstraling, met veel leegstaande fabriekspanden. Toen die een paar jaar geleden werden afgebroken zijn wij meteen met het gebied aan de slag gegaan. Zo werd er een pad aangelegd waardoor men nu gemakkelijker van de ene kant naar de andere kant van de stad kan fietsen. Langs dit fietspad werden weidebloemen ingezaaid. Daarnaast zijn in de rest van de stad door onze coöperatie hortensia’s aangeplant en is er bijvoorbeeld een mobiele moestuin ontwikkeld.’
U heeft al behoorlijk wat bereikt op het gebied van groenvoorziening. Wat zijn uw toekomstplannen om Deurne nog groener te krijgen?
‘Op dit moment zijn wij bezig met een project waarbij we nog meer weidebloemen gaan inzaaien langs het station. Dit doen wij in samenwerking met de Vlinderstichting en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Daarnaast zijn wij bezig om het meubilair op het station te vernieuwen en willen wij het stationsgebouw zelf vergroenen door middel van een groene gevel. Dit is nog steeds een plek waar wij veel mogelijkheden zien op het gebied van groenvoorziening. Daarnaast wordt er vanuit onze coöperatie een onderzoek gedaan door de Universiteit Wageningen om te zien in hoeverre onze casus toe te passen is op andere steden.’

Op woensdag 18 mei organiseert Vereniging Buitenstad de groene sociëteit ‘Stad zonder stenen’ in de Nieuwebibliotheek in Almere. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien. Door toenemende bebouwing, bestrating en betegelde tuinen kan het overtollige water niet meer weg. Dit leidt tot veel wateroverlast en schade in de wijk. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen.
Iedereen kan verstening tegengaan en bijdragen aan vergroening van de stad. Groene tuinen, groene daken, waterpleinen, goed ingerichte wijken helpen. Tijdens deze Groene Sociëteit vertellen burgers, ondernemers en landschapsarchitecten over hun slimme oplossingen en over hoe we de leefbaarheid en biodiversiteit kunnen versterken. Voorbeelden worden besproken, zoals de ecologische woonwijk de Buitenkans, het Columbuskwartier en de daken in het stadscentrum. Deelnemers krijgen de gelegenheid om in te zoomen op een kaart om te zien of er in hun eigen wijk sprake is van wateroverlast na extreme regenval.
Vereniging Buitenstad wil de kwaliteit en de identiteit van het stadslandschap van Almere versterken door waardecreatie.
bron: dichtbij.nl

Met een inspiratietuin op de nieuwe consumentenbeurs Tuin & Lifestyle in Ahoy Rotterdam, een kleurrijke folder én een app gaat de publiekscampagne van De Levende Tuin een nieuwe fase in. Een fase waarin de manifestpartners zich nog meer concentreren op het inspireren en activeren van de consument om hun leefomgeving te vergroenen.
De inspiratietuin van Lodewijk Hoekstra – mede-oprichter van NL Greenlabel – op het evenement is een prachtige, levende tuin met veel groen, bloemen en duurzame materialen. Ook is er informatie te vinden over groen en duurzaamheid in de leefomgeving. De tuin is maar liefst 1.500 vierkante meter groot en werd aangelegd door een team van NL Professionals: de hoveniersbedrijven Leuverink Tuinen, Paul Casteleijn hoveniers, GKB realisatie, Hovenier van der Heijden, Willemstein Hoveniers, Visser Groen en 24/7 Green.
App ‘Ken de keten’
In het bijzijn van een aantal manifestpartners werd alvast een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe app die binnenkort wordt gelanceerd. Hiermee kunnen consumenten hun kennis testen van wat er allemaal leeft in de tuin. Ze maken daarmee kans op 100 euro aan duurzame producten voor in de tuin of op het balkon. “Hiermee willen we duidelijk maken dat je met het vervangen van één steen door groen al verschil kunt maken” aldus Lodewijk Hoekstra. “Daarmee breng je al een heel ecosysteem op gang.”
Bewustwording
Namens Branchevereniging VHG was Ernst Baas, voorzitter van de Regionale Afdeling Zuid-Holland aanwezig. Hij stelde vast dat de groenbranche flinke stappen zet in de bewustwording van de consument om hun tuinen meer te vergroenen en verstening tegen te gaan.
Breed draagvlak
Het Manifest De Levende Tuin is een initiatief van Branchevereniging VHG en NL Greenlabel. Het is inmiddels ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken, Tuinbranche Nederland, GNL Stadswerk, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en Wageningen Universiteit/Alterra, de Bomenstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Met het ondertekenen van het Manifest De Levende Tuin onderstrepen de partners dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten.

De Partij voor de Dieren voert donderdag actie tijdens de officiële opening van de vernieuwde Grote Marktstraat in Den Haag. Zij willen een groener winkelgebied en vinden dat er nu nauwelijks groen is te bekennen. “En dat terwijl (hangende) bloembakken, groene gevels, perkjes en bomen bijdragen aan een aangenaam centrum en vuile lucht zuiveren en wateroverlast tegengaan”, aldus de partij. De Partij voor de Dieren vindt de Grote Marktstraat zonder groen niet af.
Raadslid Christine Teunissen: “In de binnenstad van Den Haag zijn teveel versteende plekken en steriele gebouwen, een arme leefomgeving. Den Haag kan inspiratie halen uit initiatieven in andere steden, bijvoorbeeld het pop-up park midden in het winkelcentrum van Apeldoorn, dat een zeer bijzondere sociale ontmoetingsplek is. Het college maakt van vergroening echter steeds kleingeld. Het ziet alleen wat groenonderhoud kost en niet dat groen een aantrekkelijk centrum kan opleveren. Zonder een grondige vergroeningsslag is de Groene Markstraat wat de PvdD betreft niet af.”
Dat er verschillende mogelijkheden zijn om groen in een druk winkelgebied aan te leggen, laat de Partij voor de Dieren zien met twee mobiele tuinen, waarbij bezoekers ook kunnen ervaren wat groen kan doen op deze plek. Bij deze twee pop-up tuinen kunnen voorbijgangers een oproep aan de gemeente achterlaten om de Grote Marktstraat alsnog te vergroenen. De partij deelt biologische bijenzaadjes uit die mensen in hun eigen tuin kunnen planten, wat ook bijdraagt aan vergroening van de omgeving.
Bron: dichtbij.nl

Thermische isolatie

Groendaken hebben een isolerende werking waardoor het in huis in de winter warmer blijft en in de zomer koeler. Zelfs bij extreme temperaturen zorgen groendaken voor verbeterde klimaatregeling. Dit bespaart kosten en heeft een positieve invloed op het klimaatprobleem.
Geluidsisolatie
Groendaken verminderen de hoeveelheid geluid die vervoerd wordt via de materialen waarmee een traditioneel dak is opgebouwd. Het biedt dus een extra geluidsisolatie, vooral interessant voor gebouwen in drukke stedelijke gebieden en langs snelwegen.
Gunstig voor de gezondheid
Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Groendaken werken luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen haalt fijnstof uit de lucht en neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.
Esthetiek
Groendaken zijn mooi en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren. Er zijn maar weinig mensen die hun tuin volgooien met grijs beton. Waarom dan het dak waarover je uitkijkt grauw en grijs laten, terwijl je ook een mooi groen uitzicht kan hebben?
Levensruimte
Groendaken maken meervoudig gebruik van de ruimte mogelijk. Daken kunnen ingezet worden voor recreatief gebruik.
Economische voordelen
Minder energiekosten Groendaken hebben een warmte-isolerend effect, waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer blijft. Door deze thermische isolatie kan er in gebouwen flink bespaart worden op verwarmen en koelen.
Langere levensduur dak
De onderliggende dakbedekking wordt beschermt tegen UV-straling, extreme temperaturen, temperatuurwisselingen en hagelstenen. Groendaken zijn daardoor minder snel aan vervanging toe en hebben dus een langere levensduur.
Verhoging vastgoedwaarde
Groendaken bieden een hogere return on investment bij vastgoedinvesteringen: ze verhogen de waarde van het gebouw zelf en van de omringende gebouwen Groendaken komen in aanmerking voor subsidies Groendaken hebben een groot aantal maatschappelijke voordelen. In Belgie stellen nagenoeg alle gemeenten dan ook subsidies beschikbaar voor gebouweigenaren die een groendak willen laten aanleggen. Inmiddels hebben ook een aantal Nederlandse gemeenten dit goede voorbeeld gevolgd. De verwachting is dat dit aantal in de nabije toekomst alleen maar zal groeien. Groendaken komen in aanmerking voor fiscale regelingen Naast subsidieregelingen bij een aantal gemeenten, bestaan er ook twee fiscale regelingen voor ondernemers waarvoor groendaken in aanmerking komen: de MIA en de Vamil. De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in, specifieke op de Milieulijst genoemde, milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming, zoals groendaken. Ondernemers die bewust bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en Vamil een groot financieel voordeel behalen.
Productievere werknemers
Groendaken maken mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen. Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en uiteindelijk productiviteitverhogend.
Verbetering waterbeheer

 •  Wateropname: Groendaken kunnen meer dan 50% van het regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. Hierdoor worden het rioleringsstelsel en de waterzuiveringsbedrijven ontlast.
 • Vertraagde waterafvoer: De door klimaatverandering steeds vaker voorkomende stortbuien zijn vooral in het westen van ons land een groot probleem. De waterafvoersystemen en riolen kunnen de grote hoeveelheden water niet aan. Groendaken vertragen de afvoer van water tijdens deze hevige stortbuien, waar normale daken het hemelwater onmiddellijk afvoeren.
 • Waterzuivering door beplanting: Groendaken filteren het regenwater voordat het de afvoer bereikt. Enerzijds ontlast ook dit de waterzuiveringsbedrijven. Anderzijds kan dit water wanneer het ter plekke opgevangen wordt ingezet worden voor andere doeleinden dan voor gebruik als drinkwater, bijvoorbeeld bij schoonmaken, het doorspoelen van het toielet en in (vaat)wasmachines: het zogenaamde grijze circuit.

Verbetering leefomgeving

 • Groendaken bieden in tijden van verstedelijking vervangende levensruimte voor plant, dier en mens. Groendaken dragen bij tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten: meer bloemen, vlinders en vogels.
 •  Groendaken zien er mooi uit en veroorzaken de vorming van natuurlijke aromatische geuren Verbetering klimaat * Groendaken compenseren de CO2-uitstoot, doordat de planten CO2 opnemen.
 • Door het relatief grote aandeel versteende oppervlak is het in steden altijd enkele graden warmer (het zogenaamde Urban Heat Island effect). Groendaken gaan deze opwarming van stedelijke omgeving tegen. Ze vermijden de warmteopstapeling van vastgehechte dakbedekking en warmteweerkaatsing.
 • Ook de energiebesparing door de isolerende werking van groendaken heeft een positieve invloed op het klimaat. Gunstig voor de gezondheid Hoe meer groendaken een stedelijke omgeving heeft, hoe groter het effect zal zijn op het welzijn van bewoners.
 • Groendaken verminderen de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Een groendak werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Het groen neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op.
 • Het natuurlijk uitzicht van groendaken werkt rustgevend, stressverlagend en productiviteitverhogend. Het maakt mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen.
 • Groendaken maken steden aantrekkelijker.
 • Groendaken verhogen de aantrekkelijkheid van steden doordat het aantal grote grijze oppervlakten verminderd wordt.

Bron: groendaken-nederland.nl

Wie al een tijdje niet meer op het Orlyplein voor Station Sloterdijk is geweest, gelooft zijn ogen bijna niet. In anderhalf jaar tijd heeft dit  plein een gigantische metamorfose van grijs naar groen ondergaan. Het voormalige betonnen busplatform is getransformeerd naar een groene oase met bankjes en terrassen.

Véél groen

Het kernwoord voor het nieuwe ontwerp was groen. Véél groen.  In totaal zijn er 50.000 vaste planten en struiken en 35.000 bloembollen geplant, die het jaar rond groeien of bloeien. Het plein, in grootte vergelijkbaar met de Arenaboulevard, is nu één van de drie pleinen in Nederland met de meeste vaste planten per vierkante meter.
Dat heeft een positief effect gehad op het gebruik van het plein. Op de terrassen en bankjes is  een mix van toeristen, werknemers uit het gebied en Amsterdammers neergestreken. In de toekomst zullen er bewoners volgen: Sloterdijk transformeert in rap tempo naar een gemengd woon-werkgebied en  de komende vijf jaar worden tweeduizend woningen rond het plein gebouwd..
Bron: Amsterdam.nl