Het ory­plein in Amster­dam is omge­to­verd tot groe­ne oase

Wie al een tijd­je niet meer op het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk is geweest, gelooft zijn ogen bij­na niet. In ander­half jaar tijd heeft dit  plein een gigan­ti­sche meta­mor­fo­se van grijs naar groen onder­gaan. Het voor­ma­li­ge beton­nen bus­plat­form is getrans­for­meerd naar een groe­ne oase met bank­jes en ter­ras­sen.

Véél groen

Het kern­woord voor het nieu­we ont­werp was groen. Véél groen.  In totaal zijn er 50.000 vas­te plan­ten en strui­ken en 35.000 bloem­bol­len geplant, die het jaar rond groei­en of bloei­en. Het plein, in groot­te ver­ge­lijk­baar met de Arena­bou­le­vard, is nu één van de drie plei­nen in Neder­land met de mees­te vas­te plan­ten per vier­kan­te meter.
Dat heeft een posi­tief effect gehad op het gebruik van het plein. Op de ter­ras­sen en bank­jes is  een mix van toe­ris­ten, werk­ne­mers uit het gebied en Amster­dam­mers neer­ge­stre­ken. In de toe­komst zul­len er bewo­ners vol­gen: Slo­ter­dijk trans­for­meert in rap tem­po naar een gemengd woon-werk­ge­bied en  de komen­de vijf jaar wor­den twee­dui­zend wonin­gen rond het plein gebouwd..
Bron: Amsterdam.nl