Voorkom wateroverlast en bouw mee aan de ‘stad zonder stenen’

Op woensdag 18 mei organiseert Vereniging Buitenstad de groene sociëteit ‘Stad zonder stenen’ in de Nieuwebibliotheek in Almere. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien. Door toenemende bebouwing, bestrating en betegelde tuinen kan het overtollige water niet meer weg. Dit leidt tot veel wateroverlast en schade in de wijk. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen.
Iedereen kan verstening tegengaan en bijdragen aan vergroening van de stad. Groene tuinen, groene daken, waterpleinen, goed ingerichte wijken helpen. Tijdens deze Groene Sociëteit vertellen burgers, ondernemers en landschapsarchitecten over hun slimme oplossingen en over hoe we de leefbaarheid en biodiversiteit kunnen versterken. Voorbeelden worden besproken, zoals de ecologische woonwijk de Buitenkans, het Columbuskwartier en de daken in het stadscentrum. Deelnemers krijgen de gelegenheid om in te zoomen op een kaart om te zien of er in hun eigen wijk sprake is van wateroverlast na extreme regenval.
Vereniging Buitenstad wil de kwaliteit en de identiteit van het stadslandschap van Almere versterken door waardecreatie.
bron: dichtbij.nl