Berichten

Tilburg investeert de komende jaren extra in groen. De gemeente trekt daar in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Bomen die in slechte conditie zijn, worden vervangen.
Tot en met 2018 maken 900 bomen plaats voor vitale exemplaren. Door het vervangen van bomen neemt de kwaliteit van het groen in de stad toe. In 2015 is een inventarisatie gemaakt van alle 90 duizend bomen in het openbaar gebied. Daaruit blijkt dat 1 procent van alle bomen van slechte kwaliteit is en dus vervangen moet worden. Om de werkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente per wijk een omgevingsvergunning aan. Bij monumentale bomen die vervangen moeten worden, wordt een omgevingsvergunning per boom aangevraagd.
Op deze kaart staat waar bomen herplant worden en in welke gebieden een kapvergunning is aangevraagd.
Duurzaam
Bomen die vervangen worden, staan in Tilburg-Noord, Berkel-Enschot, Udenhout, West en Oude Stad. De gemeente vervangt geen bomen in straten die de komende jaren opnieuw worden ingericht. De bomen in deze straten worden vervangen tijdens de herinrichting. In de meeste situaties worden de bomen vervangen door een exemplaar van dezelfde soort. Soms kan dit niet. Dan wordt bekeken welke boom past bij de situatie. Hierbij houdt de gemeente rekening met de biodiversiteit in de wijk. Alle nieuwe bomen zijn duurzaam en milieuvriendelijk gekweekt. Het plan voor de nieuwe bomen heeft de gemeente afgestemd met de stichting Stadsbomen.
Uitvoering
De aannemer start half september met de voorbereidingen. Die bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek van de huidige groeiplaats. Daarna worden de slechte bomen gekapt, vervolgens kunnen de nieuwe geplant worden. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Andere bomen die in de omgeving worden goed beschermd tijdens de werkzaamheden. De aannemer informeert de omwonenden.
Bron: tilburg.nl

In de bermen langs een aantal wegen in Tilburg worden bloemen gezaaid die interessant zijn voor bijen en andere insecten.
Langs het fietspad het Bels Lijntje is een bijenlint aangelegd in 2015. Ter hoogte van de wijk de Blaak bloeien nu onder meer tulpen en crocussen. Voor de nieuwe aanplant heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Food4Bees
De gemeente kijkt samen met de stichting Food4Bees op welke plekken bloemen kunnen worden gezaaid en welke bloemen het meest geschikt zijn. Het is de bedoeling om bermen waar nu alleen gras groeit om te vormen tot bloemrijke perken. Dit is niet alleen beter voor de bijen en insecten maar het ziet er ook beter uit, onder andere voor wandelaars en fietsers.
Ecologisch beheer
De gemeente start met een proef om het groen langs de hoofdwegen in de wijken het Zand en Wandelbos op een ecologische manier te beheren. Bij ecologisch beheer krijgt flora en fauna de kans zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen.
Green Deal
Energiebedrijf TenneT gaat in 2017 een hoogspanningskabel aanleggen onder het Bels Lijntje. Hierna zorgt het bedrijf dat er kruiden worden gezaaid in het groen langs het fietspad. Verder gaat de gemeente met ProRail kijken hoe de spoorbermen in Tilburg anders ingericht en beheerd kunnen worden. Langs het spoor moet meer groen komen. De laatste maatregelen zijn in het kader van de Green Deals. Dit zijn afspraken tussen het Rijk en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water en mobiliteit.
Bron: tilburg.nl

De natuur inspireert. Komende lente zal NatLab onderdeel zijn van E-nature, een evenement dat gaat over de cultuur van de natuur. Er zullen vele exposities, films en theatervoorstellingen zijn om de cultuur van de natuur te laten zien.
Aanstaande vrijdag wordt E-nature geopend door de Eindhovense cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs. Tijdens dit officiele moment vindt ook de start van fototentoonstelling Urban Nature van straatkunstenaar Wladimir Manshanden plaats. De nieuwe tafels voor het NatLab café worden ook onthuld.
De fototentoonstelling Urban Nature van Manshanden staat in het teken van 111 bomen van de Eindhovense binnenstad. Hiermee wil hij het centrum van de stad vanuit een andere blik benaderen.
De aanleiding van de nieuwe tafel is de Cederboom die voor NatLab stond. Buurtbewoners pleitten voor terugkomst van de boom die gekapt werd voor de bouw van NatLab. Studenten van het Summa College in Eindhoven hebben het hout van de boom verwerkt in de leestafel.
Studio Maarten Kolk & Guus Kusters heeft voor het Natlab Café tien nieuwe tafels ontworpen. De tafels bevatten foto’s van bedreigde dieren om hier aandacht voor te vragen.
Bron: studio40.nl

De gemeente brengt meer variatie aan in de groenstrook langs het spoor bij de Voerendaalstraat. De werkzaamheden starten 11 april en duren een week.
Het gebied krijgt bosplantsoen, meerstammige heesters en in het ‘ruige’ gazon komt een wandelpad. Het groen zorgt voor meer afwisseling en een fraaier straatbeeld. Verschillende soorten bomen en struiken vergroten ook de biodiversiteit.
Kansrijk
De spoorlijn door Tilburg is een ‘kansrijke verbindingszone’ voor stedelijke natuur. De maatregelen in de Voerendaalstraat zijn onderdeel van de aanpassingen voor deze verbinding. Het bosplantsoen trekt waarschijnlijk vogels en insecten aan. De heesters hebben ook sierwaarde. In de straat staan nu al kruiden en verschillende soorten bomen.
Bron: tilburg.nl

Het verlaten ketelhuis op het terrein van het voormalige ziekenhuis St.-Elisabeth wordt de komende jaren omgevormd tot inloopcentrum voor Park Randenbroek en het beekdal.Het bakstenen gebouw met de markante gemetselde schoorsteen aan de Heiligenbergerweg wordt het komende jaar omgebouwd en geschikt gemaakt voor verschillende (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt worden om ’te ontdekken en te experimenteren’. Volgens woordvoerder Ilse Kamphuis is het streven om het gebouw begin 2017  in gebruik te nemen.

Het Parkhuis moet het visitekaartje van en de uitvalsbasis naar Park Randenbroek en het Heiligenbergerbeekdal worden. Er worden kerkdiensten gehouden, er komt een kinderdagverblijf en een ontspanningscentrum. Het is de bedoeling dat er moestuinen worden aangelegd, paddenpoelen en een blotevoetenpad. In het café worden zo veel mogelijk producten van eigen grond geserveerd.
Techniekmuseum
Scholen kunnen educatieve wandelingen volgen, in de kelder komt mogelijk een techniekmuseum en dan is er in het 800 vierkante meter grote gebouw nog ruimte voor oefenruimtes voor artiesten en musici. Er zijn al plannen voor een jaarlijks ‘onthaast- en ontdekfestival’ in en rond het gebouw.
Het oude ketelhuis is het enige gebouw dat na de sloop van het St.-Elisabethziekenhuis, dit jaar, blijft staan. In weerwil van eerdere woningbouwplannen besloot de politiek in 2010 het vrijkomende ziekenhuisterrein te betrekken bij Park Randenbroek en het beekdal.
Ook de monumentale schoorsteen blijft overeind. Een initiatiefgroep is  sinds vorig jaar bezig om plannen te maken voor dit gebouw. Zij hebben nu een visie op het gebouw en het terrein gepresenteerd.
Natuur
Naast de commerciële verhuur staat het Parkhuis vooral in het teken van de natuur. ,,Het huis en het park horen bij elkaar,” zeggen de initiatiefnemers in hun visie. ,,De natuur stopt niet bij het huis, maar loopt erin door. Het groen is binnen en op het dak. Het hout van de bomen komt terug als tafel in het café. Zand uit het park ligt in het kinderdagverblijf op de grond.”
Dat betekent ‘met blote voeten in een hangmat genieten van de natuur, waar je kunt chillen met vrienden bij de vuurplaats’. De paddenpoelen, het nieuwe park en het beekdal kunnen bekeken worden vanaf het dakterras dat via een loopbrug bereikt kan worden. En als alles goed gaat, huizen er straks vleermuizen in de schoorsteen.
Crowdfunding
De groep initiatiefnemers zoekt naar meer huurders. De koop van het gebouw hoopt ze met crowdfunding te financieren, zodat het ‘een gebouw van de buurt’ wordt.
,,We zijn nu in gesprek met de gemeente over de koop,” zegt Ilse Kamphuis. ,,We zijn het nog niet helemaal, maar wel bijna eens over de prijs. De kosten voor de verbouwing komen daar nog bovenop.”
Het Parkhuis gaat samenwerken met werkplaats De Nieuwe Erven, school De Vosheuvel en de kinderboerderij. In het nieuwe centrum moeten de wijken Randenbroek en Vermeerkwartier samenkomen.
Bron: AD.nl

In 2014 is het idee ontstaan om de gezellige maar redelijk grijze binnenstad van Tilburg op te fleuren en te vergroenen door bewoners uit te dagen zelf aan de slag te gaan. Met gevel-tegeltuintjes, balkonbakken, verticale (pluk)tuintjes, stadslandbouw, mosgraffitti en guerilla gardening. Samen met hun buren, dan is het effect en de zichtbaarheid het grootst.

Tevens is dit goed voor de bio-diversiteit en sociale cohesie én zorgt ook voor veiligere en schonstere straten. Het heeft educatieve elementen en levert een bijdrage aan de uitstraling van de stad. Bewoners die zelf niet fysiek aan de slag kunnen worden geholpen doordat de sociale werkplaats ook betrokken is met hun inzet.

Met een mooie Toolkit met inhoud voor de kartrekkers in de straat en de verkiezing met prijzen motiveren we zoveel mogelijk (Til)burgers om een bijdrage te leveren aan mooiere en groenere straatjes, pleinen en flats.
 
Bron: Steden in transitie

Een groep kinderen van basisschool Armhoefse Akker en uit de wijk Jeruzalem mocht vrijdag plantenvakken inzaaien in een nieuwe strook plantenvakken aan de Meijerijbaan in Tilburg.

Op initiatief van het Brabants Landschap zijn op een strook van honderd meter zes vakken met teelaarde voor het project ‘de Groene Snelweg’ aangelegd. “Het doel is om meer groen in dit gebied te krijgen. Ook voor de dieren uit de omgeving is dit een veilige manier om van Moerenburg naar Tilburg te gaan”, aldus Paul Roborgh van Werkgroep Behoud Moerenburg.
Naar verwachting zal de oude snelweg, die al tientallen jaren niet meer wordt gebruikt, er in mei volgend jaar een stuk kleuriger uit zien. Bram van den Ende, een van de kinderen, vindt het een slim idee. “Ik vind het goed dat ze het asfalt niet weghalen, want dat kost allemaal extra geld. Maar het groen is ook erg goed voor de vlinders en bijen.”
 
Bron: Brabants Dagblad

Het nieuwe schoolplein van Basisschool De Cocon in Tilburg wordt vandaag geopend door wethouder Marieke Moorman. Om dat te vieren, plant de wethouder tijdens de opening samen met de kinderen van de school ook meteen een boom.

Het planten van de boom bij De Cocon is meteen de start van de uitvoering van het project ’Bomen voor Scholen’, waarbij 15 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de Oude Stad van de gemeente Tilburg een boom cadeau krijgen om de omgeving van de school op te fleuren.

Bomenbestand uitbreiden
De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: “Zo ontstaat een fijner leefgebied. Dat ik de eerste boom mag planten bij de opening van het vernieuwde schoolplein van De Cocon, vind ik extra belangrijk. Deze basisschool ligt namelijk in de wijk Groeseind-Hoefstraat, waaraan wij de komende jaren op allerlei manieren extra impulsen willen geven”.

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor het planten van een boom of een haag. Ze beschikken over weinig  groen en hebben voldoende plaats. Probleem is dat de schoolbesturen vaak niet beschikken over de financiële  middelen om extra groen bij te planten. Daarom heeft de gemeente alle basisscholen in stadsdeel Oude Stad een boom aangeboden voor het schoolterrein. Inmiddels hebben 15 basisscholen aangegeven hiervan gebruik te maken. In de periode tot half april worden de bomen geplant.

Lespakket
Voor het project ’Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom (of haag) dit lespakket aangereikt.

Bron:
Tilburg Dichtbij

 

Het eerste gemeentegebouw van Tilburg heeft een groen dak. Sinds vorige week groeit er op het stadskantoor 1 Sedum.

Milieuwethouder Marieke Moorman laat weten dat het misschien het eerste gemeentegebouw is, maar wat haar betreft zeker niet het laatste.

Het dak van het gemeentegebouw is overigens niet het eerste groene dak van Tilburg. Het dak van de kantine van de Tilburgse Sport Vereniging GUDOK is al groen. Een dak dat de komende tijd wordt aangeplant, is het nieuwe VVV-kantoor.

Subsidieregeling
De gemeente Tilburg onderzoekt momenteel of er een tijdelijke subsidieregeling georganiseerd kan worden.

 

Bron:
AllePersberichten.nl

 

De gemeente Tilburg heeft € 150.000 subsidie ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het groenontwerp van de binnenstad.
Het ministerie heeft vanuit de Wet stedelijke vernieuwing de doelstelling om meer bewoners bij het vergroenen van de stad te betrekken. De aanpak die de gemeente Tilburg heeft gevolgd voor de vergroening van de binnenstad door het betrekken van bewoners en ondernemers door middel van geveltuinen, gevelbakken en bakken op straat krijgt dan ook veel waardering van het ministerie.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel
Lees hier de persberichten van Tilburg

Ook interessant:
Burgerparticipatie, beleid, openbaar groen

Bron:
Info TilburgGemeente Tilburg