E‑nature in Til­burg op zoek naar de cul­tuur van de natuur

De natuur inspi­reert. Komen­de len­te zal Nat­Lab onder­deel zijn van E‑nature, een eve­ne­ment dat gaat over de cul­tuur van de natuur. Er zul­len vele expo­si­ties, films en the­a­ter­voor­stel­lin­gen zijn om de cul­tuur van de natuur te laten zien.
Aan­staan­de vrij­dag wordt E‑nature geo­pend door de Eind­ho­ven­se cul­tuur­wet­hou­der Mary-Ann Schreurs. Tij­dens dit offi­cie­le moment vindt ook de start van foto­ten­toon­stel­ling Urban Natu­re van straat­kun­ste­naar Wla­di­mir Mans­han­den plaats. De nieu­we tafels voor het Nat­Lab café wor­den ook ont­huld.
De foto­ten­toon­stel­ling Urban Natu­re van Mans­han­den staat in het teken van 111 bomen van de Eind­ho­ven­se bin­nen­stad. Hier­mee wil hij het cen­trum van de stad van­uit een ande­re blik bena­de­ren.
De aan­lei­ding van de nieu­we tafel is de Ceder­boom die voor Nat­Lab stond. Buurt­be­wo­ners pleit­ten voor terug­komst van de boom die gekapt werd voor de bouw van Nat­Lab. Stu­den­ten van het Sum­ma Col­le­ge in Eind­ho­ven heb­ben het hout van de boom ver­werkt in de lees­ta­fel.
Stu­dio Maar­ten Kolk & Guus Kus­ters heeft voor het Nat­lab Café tien nieu­we tafels ont­wor­pen. De tafels bevat­ten foto’s van bedreig­de die­ren om hier aan­dacht voor te vra­gen.
Bron: studio40.nl