Eer­ste gemeen­te­ge­bouw in Til­burg van groen dak voor­zien

Het eer­ste gemeen­te­ge­bouw van Til­burg heeft een groen dak. Sinds vori­ge week groeit er op het stads­kan­toor 1 Sedum.

Mili­eu­wet­hou­der Marie­ke Moor­man laat weten dat het mis­schien het eer­ste gemeen­te­ge­bouw is, maar wat haar betreft zeker niet het laat­ste.

Het dak van het gemeen­te­ge­bouw is ove­ri­gens niet het eer­ste groe­ne dak van Til­burg. Het dak van de kan­ti­ne van de Til­burg­se Sport Ver­e­ni­ging GUDOK is al groen. Een dak dat de komen­de tijd wordt aan­ge­plant, is het nieu­we VVV-kan­toor.

Sub­si­die­re­ge­ling
De gemeen­te Til­burg onder­zoekt momen­teel of er een tij­de­lij­ke sub­si­die­re­ge­ling geor­ga­ni­seerd kan wor­den.

 

Bron:
AllePersberichten.nl