‘Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd door Til­burg­se kin­de­ren

Een groep kin­de­ren van basis­school Arm­hoef­se Akker en uit de wijk Jeru­za­lem mocht vrij­dag plan­ten­vak­ken inzaai­en in een nieu­we strook plan­ten­vak­ken aan de Meij­e­rij­baan in Til­burg.

Op ini­ti­a­tief van het Bra­bants Land­schap zijn op een strook van hon­derd meter zes vak­ken met teel­aar­de voor het pro­ject ‘de Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd. “Het doel is om meer groen in dit gebied te krij­gen. Ook voor de die­ren uit de omge­ving is dit een vei­li­ge manier om van Moe­ren­burg naar Til­burg te gaan”, aldus Paul Rob­orgh van Werk­groep Behoud Moe­ren­burg.
Naar ver­wach­ting zal de oude snel­weg, die al tien­tal­len jaren niet meer wordt gebruikt, er in mei vol­gend jaar een stuk kleu­ri­ger uit zien. Bram van den Ende, een van de kin­de­ren, vindt het een slim idee. “Ik vind het goed dat ze het asfalt niet weg­ha­len, want dat kost alle­maal extra geld. Maar het groen is ook erg goed voor de vlin­ders en bij­en.”
 
Bron: Bra­bants Dag­blad