Investeren in groen: waardewijzer helpt kiezen

De Groenwaardewijzer, uit te tekenen op een bierviltje, laat bedrijven in één oogopslag zien hoe zij in 6 stappen kunnen bepalen of een investering in groen voor hen een economische motor kan zijn. In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maatschappelijk trends en achtereenvolgens de verdienmodellen en investeringsmogelijkheden er zijn. Een […]

Green Deal Groene Daken wordt 10 september ondertekend

Op 10 september wordt tijdens de Nationale Groendag in Groningen de Green Deal Groene Daken ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, Erik Steegman, directeur Leven op Daken, Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG en enkele anderen. Groene daken bieden voordelen en kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. De Green Deal Groene Daken […]

Natuurvisie kabinet: natuur beschermen mét de samenleving

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur […]

Amsterdam gaat TEEB Stad methode gebruiken voor groenprojecten

De gemeente Amsterdam gaat de TEEB Stad methode voor groenprojecten toepassen bij of voorafgaand aan de begroting van 2014. Dit naar aanleiding van een onlangs ingediende motie van de Partij voor de Dieren, gemeenteraadsfractie Amsterdam. De partij wil namelijk dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten daarvan volgend jaar in de begroting […]

TEEB Stad: meer voordeel voor meer mensen voor minder geld

Wanneer baten het uitgangspunt vormen bij gebiedsontwikkeling levert dat meer voordeel voor meer mensen voor minder geld, beargumenteerde Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos tijdens de workshop TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. De workshop TEEB Stad werd georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van […]

Groen Loont met TEEB Stad

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Workshop TEEB Stad tijdens de Groene Ochtend op Dag van de Openbare Ruimte

Op woensdag 10 oktober wordt op de Dag van de Openbare Ruimte de Groene Ochtend georganiseerd. Het programma staat dit jaar in het teken van de studie TEEB Stad. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Onderzoek laat zien dat […]

Samenwerking TEEB Stad en Groen Loont!

Rekenen en verdienen met de baten van groen TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording […]

Uitgebreid aandacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G magazine

Het tijdschrift B&G besteedt in haar maart/april nummer uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van groen in een stedelijke omgeving. In het artikel licht Henk Kuijpers, strategisch adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Apeldoorn,  de methode TEEB Stad toe. Deze methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten?, hoe hoog […]