Green Deal Groene Daken wordt 10 september ondertekend

Op 10 september wordt tijdens de Nationale Groendag in Groningen de Green Deal Groene Daken ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, Erik Steegman, directeur Leven op Daken, Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG en enkele anderen. Groene daken bieden voordelen en kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. De Green Deal Groene Daken stimuleert het meer toepassen van groene daken. 

Ondanks het feit dat verschillende gemeenten subsidies geven voor de aanleg van begroeide gebruiksdaken, zien potentiële eigenaren nog te veel bezwaren om er in te investeren. Ze weten niet precies wat de voordelen zijn en sommige baten zoals de waterbuffering komen niet bij de investeerder terecht.

Benutten van kansen
Via een open proces zoeken bedrijven, overheden, financiële instellingen en kennisinstellingen samen naar het benutten van kansen. Zo ook tijdens haalbaarheidsgesprekken voor de Green Deal. Een aantal suggesties is naar voren gekomen, zoals korting op de rioolheffing, en/of de opstalverzekering of een onderling verdienmodel met een bank. Een zogenaamd Natural Capital Impact Bond. Met bijvoorbeeld de methodiek van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) worden de baten van het groene dak zichtbaar en eventueel verrekenbaar gemaakt. Doel van het gezamenlijke proces is ook om knelpunten omtrent groene daken te signaleren en adresseren. Zo wordt naast het maatschappelijk verdienmodel samen gewerkt aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken.

Pilots
De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel worden uitgewerkt en getoetst met behulp van pilots. Deze pilots worden in de loop van het traject gezamenlijk vastgesteld. Het kan gaan om koopwoningen, een kantoor, een ziekenhuis of bijvoorbeeld huurwoningen. De aanleg van de groene daken zelf valt buiten de scope van dit traject.