Amsterdam gaat TEEB Stad methode gebruiken voor groenprojecten

De gemeente Amsterdam gaat de TEEB Stad methode voor groenprojecten toepassen bij of voorafgaand aan de begroting van 2014.

Dit naar aanleiding van een onlangs ingediende motie van de Partij voor de Dieren, gemeenteraadsfractie Amsterdam. De partij wil namelijk dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten daarvan volgend jaar in de begroting worden opgenomen.

Waardevol
Nu lijkt het in de begroting onterecht alsof groen vooral geld kost en weinig oplevert, terwijl verschillende onderzoeken de laatste jaren hebben aangetoond hoe waardevol groen is voor (de inwoners van) een stad. Het lijkt echter vaak moeilijk om die baten in geld uit te drukken. Door middel van de TEEB Stad methode (The economics of ecosystems and biodiversity) kan de waarde van groen inzichtelijk worden gemaakt en worden gekwantificeerd. Amsterdam was deelnemer aan het project TEEB-stad; een initiatief van het Rijk en tien gemeenten.

Meer informatie over TEEB Stad »

Bron:
Partij voor de Dieren