Groen boven alles… over de groene daken in de groene stad

Meer groene daken in onze (groene) steden: dat is één van de speerpunten van De Groene Stad. Wij schreven dan ook al vaak en enthousiast over de vele voordelen die groene daken bieden. Eind 2014 is er door branchevereniging VHG een website gelanceerd waar alle informatie over groene daken, groene gevels en de verschillende subsidiemogelijkheden […]

'Natuur kan prima zonder subsidie'

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten. Dit staat […]

Europese subsidie van € 700.000 voor groene omgeving van Breda

De omgeving van Breda krijgt de komende jaren een groene, recreatieve impuls. Vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg is ruim € 700.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve voorzieningen, het herstel van cultuurhistorie, waterberging en natuurontwikkeling in de Vierde Bergboezem en bij de Spinolaschans. De Europese Interreg-subsidieregeling is bedoeld voor projecten op het […]

Den Haag verlengt subsidie voor groene daken

Particuliere huiseigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven kunnen nog tot uiterlijk 1 november 2014 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak in de gemeente Den Haag. Dinsdag 12 oktober 2011 heeft het college van b&w dit besloten. De gemeente Den Haag moedigt de aanleg van groene daken aan. Groene daken zorgen ervoor dat […]

Subsidie groene daken Amsterdam bijna op

De subsidie die de gemeente Amsterdam dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor groene daken en groene muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hiervoor beschikbaar was, is per 1 augustus 2011 nog ongeveer € 30.000,- over. Wie nog in aanmerking wil komen, moet dus snel een aanvraag indienen. De subsidie voor eigenaren, bewoners, […]

Subsidie voor groene daken in Amsterdam wordt verruimd

Bewoners van de Amsterdamse binnenstad kunnen zonder al te veel gedoe een groot aantal verschillende soorten daktuinen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ontwikkeling van zogenaamde ‘extensieve’ (niet betreedbare) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaanbare) daken geld worden aangevraagd bij het stadsdeel. Op initiatief van GroenLinks is afgelopen maandag, samen met de […]

Subsidie voor aanleg groene daken in Stadsdeel West

Stadsdeel West van Amsterdam wil bewoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarvoor subsidie beschikbaar van 50% van de kosten. Een groen dak zorgt voor een betere isolatie van het pand, waardoor in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Daarmee gaan uw energiekosten omlaag. Ook de kosten voor […]

Amsterdam verleent eerste subsidie voor groene daken en groene muren

Wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen) van de gemeente Amsterdam overhandigde op woensdag 21 april de eerste subsidie voor ‘Groene daken en groene muren’. De aanvrager kreeg de subsidie voor een daktuin op het terras van zijn woning. Amsterdammers kunnen een bijdrage bij de gemeente aanvragen voor de aanleg van een groen dak of […]

Subsidie ‘Miljoen voor Groen’ van start in Den Haag

In de gemeente Den Haag is weer een nieuwe aanvraagronde ingegaan voor ‘Miljoen voor Groen’, een subsidie van de gemeente om de stad groener te maken. Bewoners kunnen een aanvraag indienen voor beter en mooier groen voor hun buurt of tuin. Een gratis boom voor in de voortuin is ook mogelijk. Het stadsbestuur hoopt op […]

Rotterdam geeft ook subsidie voor kleine groene daken

Vanaf nu is het ook mogelijk voor kleine groene daken subsidie aan te vragen in de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat hier veel vraag naar is. De subsidieregeling heeft inmiddels tot 30.000 m2 groene daken in Rotterdam geleid. Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor […]