'Natuur kan prima zonder subsidie'

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten.

Dit staat vandaag in Dagblad Trouw.

Het plan voor de introductie van ‘moderne heerlijkheden’, waarmee wordt verwezen naar het Middeleeuwse economische systeem, is afkomstig van Gerben Smid en Tom Bade, van kennisinstituut Triple E.

Zij presenteren hun idee op korte termijn als voorstel aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, waar veel belangstelling bestaat voor deze alternatieve financiering.

Lees het volledige bericht »