• Rotterdam geeft ook subsidie voor kleine groene daken

  Vanaf nu is het ook mogelijk voor kleine groene daken subsidie aan te vragen in de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat hier veel vraag naar is. De subsidieregeling heeft inmiddels tot 30.000 m2 groene daken in Rotterdam geleid. Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor […]

  lees verder...

 • Subsidie voor ‘groene’ monumenten

  Staatssecretaris Van Bijsterveldt maakt het eigenaren van zogeheten ‘groene’ monumenten mogelijk subsidie te krijgen voor de instandhouding van hun bezit. Het is voor het eerst dat er geld beschikbaar komt voor tuinen en parken van monumentale buitenplaatsen, villa’s en kloosters, en voor stadsparken en begraafplaatsen. Om de groene monumenten ook onder de bestaande instandhoudingsregeling te […]

  lees verder...

 • Apeldoorn geeft subsidie voor groene daken

  Bewoners van de gemeente  Apeldoorn die hun woning willen voorzien van een dak met vegetatie, kunnen daarvoor in het nieuwe jaar subsidie krijgen van de gemeente. Ook bedrijven en woningcorporaties komen daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde is wel dat de woning in een gebied met een gemengd rioolstelsel staat.Dit schrijft dagblad de Stentor. AanlegkostenDe aanlegkosten […]

  lees verder...

 • Subsidie voor project Natuur en Gezondheid in Goes

  De gemeente Goes krijgt een subsidie van 372.000 euro van de provincie Zeeland voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project is om de gezondheid van inwoners te verbeteren door het creëren van extra ‘groen’ in de woonomgeving. Het geld wordt benut voor park-, recreatie- en speelvoorzieningen. Natuur en groen wordt bewust […]

  lees verder...

 • Harderwijk wil subsidie verstrekken voor groene daken

  Het college van burgemeesters en wethouders van Harderwijk wil een subsidie tot  €125.000 verstrekken aan ondernemers op bedrijventerrein Lorentz III die een groen dak willen. Het subsidiebudget biedt ruimte voor groene daken op plusminus vijf bedrijven en zo’n dertien particuliere woningen. In oktober beslist de gemeenteraad van Harderwijk over het voorstel. Lees hier het volledige […]

  lees verder...

 • Utrecht geeft subsidie voor groene daken

  De gemeente Utrecht wil haar bewoners stimuleren om groene daken aan te leggen. Het college stelt daarom vanaf 15 juni een subsidie van € 90.000 ter beschikking voor de aanleg van groene daken. Particulieren met een plat of licht hellend dak kunnen een bedrag van € 30 per vierkante meter vergoed krijgen, maar niet meer […]

  lees verder...

 • Rotterdam breidt subsidie groene daken uit

  De Rotterdamse waterschappen doen mee aan de subsidieregeling groene daken. Wie een groen dak aanlegt, krijgt hier voor 2009 met terugwerkende kracht €30 per m² voor. De gemeente Rotterdam betaalt €25 en de waterschappen €5. Momenteel bedraagt de subsidie €25. Het aanleggen van een groen dak is mogelijk vanaf €45 per m². Aanleg groene daken […]

  lees verder...

 • Subsidie voor groene binnenstad in Tilburg

  De gemeente Tilburg heeft € 150.000 subsidie ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het groenontwerp van de binnenstad. Het ministerie heeft vanuit de Wet stedelijke vernieuwing de doelstelling om meer bewoners bij het vergroenen van de stad te betrekken. De aanpak die de gemeente Tilburg heeft gevolgd voor de vergroening […]

  lees verder...