Subsidie voor groene daken in Amsterdam wordt verruimd

Bewoners van de Amsterdamse binnenstad kunnen zonder al te veel gedoe een groot aantal verschillende soorten daktuinen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ontwikkeling van zogenaamde ‘extensieve’ (niet betreedbare) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaanbare) daken geld worden aangevraagd bij het stadsdeel.

Op initiatief van GroenLinks is afgelopen maandag, samen met de PvdA en de SP, een amendement ingediend om de subsidie voor groene daken te verruimen, opdat meer daken voor subsidie in aanmerking komen. In 2009 werd nog maar weinig gebruik gemaakt van de subsidie. Onder andere door deze maatregel hoopt GroenLinks dat er meer bewoners gebruik van gaan maken en dat er dus meer groene daken komen.

Geen ruimte voor tuin
“Veel Amsterdammers hebben geen tuin en geen ruimte voor een tuin, maar op de daken is nog wel ruimte. Op deze manier krijgen bewoners er een tuin bij, vergroent de stad en het is nog goed voor het milieu ook!” aldus Fred Kramer.

 

Subsidiebedrag wordt verhoogd
Naast de verruiming van de typen daken, wordt het bedrag dat bewoners kunnen aanvragen hoger, mogen gesubsidieerde groene daken ook op schuine daken worden aangelegd en wordt een ondergrond die C02 afvangt extra gesubsidieerd.

Winst voor verblijfskwaliteit
Kramer: “De toename van het aantal groene daken is niet alleen winst als het gaat om de verblijfskwaliteit van de binnenstad, het draagt ook bij aan schonere lucht. De CO2 afvangende ondergrond draagt daarnaast bij aan het bestrijden van klimaatverandering”.

Bron:
Nieuws uit Amsterdam