Masterclass Stedelijk Voedselbeleid

Op dinsdag 22 januari 2013 komt Wayne Roberts, de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council, naar Almere voor het geven van een masterclass. Centraal staan de achtergrond, opzet en uitwerking van een Food Policy Council (FPC), waarna de vertaalslag wordt gemaakt naar de Nederlandse situatie. Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met het formuleren […]

Stadslandbouw levert tal van oplossingen in stedelijk gebied

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad. De Community Gardens zorgen voor waterberging, […]

Programma bekend van Nationale Groendag met als thema Stedelijk Groen in Crisistijd

Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt. In de middag […]

Vooraankondiging Nationale Groendag, met als thema stedelijk groen in crisistijd

Op woensdag 26 september organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform31 (voormalig Nicis Institute), het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012. Centraal thema is Stedelijk groen in crisistijd. In het ochtendgedeelte zullen de volgende vragen aan bod komen: Wat is de rol van groen in crisistijd? Is dat een kostenpost […]

Verslag van kennisatelier 'How to… Stedelijk Groen in Crisistijd'

Kaders stellen en effectief verwachtingsmanagement zijn belangrijk om als gemeente stedelijk groen met inzet van burgers mogelijk te maken. Het blijkt een effectieve strategie te zijn om bewoners te wijzen op de kans op waardestijging van hun gebied door aanwezig groen. Bewoners lijken zich meer in te willen spannen voor eetbaar groen dan voor esthetisch […]

Stedelijk Groen Fotowedstrijd 2012

Stedelijk Groen bv organiseert deze zomer een fotowedstrijd voor iedereen die werkzaam is in de institutionele groensector. Dit jaar is het thema ‘Parken’. Naast de reguliere fotowedstrijd looft Stedelijk Groen ook tien prijzen uit voor de mooiste foto’s van de Coupe Mondiale op de Floriade. De foto’s worden beoordeeld door vakgenoten uit de groensector die, […]

Symposium 'Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied'

Op 6 juni wordt in Rotterdam het symposium ‘Verbetering leefomgeving bijen en andere bestuivers in stedelijk gebied’ georganiseerd. Inrichters en beheerders van de openbare ruimte, bestuurders/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, (stads)ecologen en dak –en stadsboeren, volkstuinders en imkers zijn van harte uitgenodigd. Het symposium wordt mede georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Tien procent meer groen in stedelijk gebied bespaart € 95 miljoen op ziektekosten

Er kan jaarlijks € 95 miljoen bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze berekening komt adviesbureau KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, gisteren tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op de Amsterdamse […]

Kansen voor groene speelruimten in stedelijk gebied

Spelen in de natuur is goed voor de gezondheid van kinderen. Ook vinden volwassenen het belangrijk, en kinderen vinden het leuk. Maar de meeste stadskinderen spelen weinig buiten, laat staan in de natuur. Alterra onderzocht kansen voor natuurrijke speelruimtes in steden en stuitte op een enorm draagvlak, maar ook op barrières bij realisatie. Ouders durven […]

Symposium 'Groen in zicht' over de waarde van stedelijk groen en innovatieve toepassingen

Het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) organiseert samen met branchevereniging VHG op donderdag 23 september het symposium ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amsterdam. De waarde van stedelijk groen en innovatieve toepassingen staan deze dag centraal. Stedenbouwkundigen, gemeenten, architecten, woningcorporaties, zorginstellingen, waterschappen en groenbedrijven kunnen zich tijdens dit symposium laten informeren en inspireren door een […]