Ste­de­lijk Groen Foto­wed­strijd 2012

Ste­de­lijk Groen bv orga­ni­seert deze zomer een foto­wed­strijd voor ieder­een die werk­zaam is in de insti­tu­ti­o­ne­le groen­sec­tor. Dit jaar is het the­ma ‘Par­ken’.

Naast de regu­lie­re foto­wed­strijd looft Ste­de­lijk Groen ook tien prij­zen uit voor de mooi­ste foto’s van de Cou­pe Mon­di­a­le op de Flo­ri­a­de. De foto’s wor­den beoor­deeld door vak­ge­no­ten uit de groen­sec­tor die, net zoals de foto­gra­fen, mee­din­gen naar de prij­zen.

Tot 8 okto­ber 2012 kun­nen foto’s inge­zon­den wor­den. Van­af 9 okto­ber tot en met 28 okto­ber wor­den de foto’s beoor­deeld door vak­ge­no­ten uit de insti­tu­ti­o­ne­le groen­sec­tor. Kijk voor meer infor­ma­tie op www.stedelijkgroen.com/fotowedstrijd.