Kansen voor groene speelruimten in stedelijk gebied

Spelen in de natuur is goed voor de gezondheid van kinderen. Ook vinden volwassenen het belangrijk, en kinderen vinden het leuk. Maar de meeste stadskinderen spelen weinig buiten, laat staan in de natuur. Alterra onderzocht kansen voor natuurrijke speelruimtes in steden en stuitte op een enorm draagvlak, maar ook op barrières bij realisatie.

Ouders durven vaak hun kinderen niet buiten te laten spelen; vanwege sociale- en verkeersonveiligheid. Mee naar buiten gaan doen ouders niet vaak. Ouders missen een bankje, aanspraak en uitzicht op wat aantrekkelijk ogend groen. Ook kinderen vinden het saai in de stad; er zijn geen andere kinderen om mee te spelen en de speeltuintjes die er zijn, zijn ‘voor de kleintjes’, zeggen ze zelf. Mensen en kinderen willen graag een natuurrijke speelruimte dicht bij huis, waar het tegelijk spannend, veilig en gezellig is.

Sociale binding
Zo’n plek draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in een wijk. Maar het is niet makkelijk zo’n plek te realiseren. Obstakels zijn de regels rond veiligheid; angsten, zorgen en wensen van ouders; het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk; de kosten of beter gezegd het bijeen brengen van de financiering; de zorg voor sociale veiligheid en de noodzaak van participatie.

Slim, sociaal en volhardend
Trekkers moeten slim, sociaal en volhardend zijn om alle obstakels te omzeilen. In dit rapport staan verschillende ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis.

Download het rapport »

Bron:
Alterra