Handleiding Groene Schoolpleinen gepresenteerd

Op het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia in Den Haag is gisteren de nieuwe VHG-Handleiding Groene Schoolpleinen gepresenteerd. Het is een boekwerk vol inspiratie en informatie voor hoveniers die aan de slag willen met het vergroenen van schoolpleinen in hun regio. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG overhandigde de eerste exemplaren aan Sonja Bleuland, […]

Bomen spelen grote rol bij CO2-opslag steden

Onderzoekers van de Universiteit van Kent- en Sheffield en de British Ecological Society hebben vastgesteld dat planten in steden meer koolstof opnemen dan verwacht. In het onderzoek is de bovengrondse koolstofopslag in stedelijk gebied onderzocht. Hiervoor hebben de onderzoekers de Engelse stad Leicester als voorbeeld genomen. Uit de resultaten blijkt dat er in Leicester (met […]

Bamboe kan belangrijke rol spelen bij CO2 reductie

Als het goed beheerd wordt, kan bamboe een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het snel groeiende gewas neemt sneller CO2 op dan bomen, en kan ook de gevolgen van de klimaatverandering indammen, zo blijkt uit het rapport Bamboe en Klimaatverandering, een rapport van het Internationaal Netwerk voor Bamboe en Rotan (Inbar). […]

Spelen in de natuur maakt kinderen gelukkiger en milieubewust

Over acht jaar wil Staatsbosbeheer 1% van de eigen terreinen ter beschikking stellen voor spelende kinderen in de vorm van speelbossen en vrijspeelplaatsen. Staatsbosbeheer dient hiermee de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen die van jongs af aan in de natuur spelen gelukkiger en fitter zijn. Door kinderen in contact te laten […]

Voor kinderen is het goed als zij in groene omgeving kunnen spelen

“De afgelopen decennia is er sluipenderwijs een kloof ontstaan tussen kinderen en natuur. Terwijl kinderen juist een groene omgeving nodig hebben voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling.” Dit schrijven Annelies Henstra (juriste gespecialiseerd in mensenrechten) en Thomas van Slobbe (directeur van de groene denktank Stichting wAarde) in een ingezonden brief in dagblad Trouw […]

Spelen in Enschede Van kwantiteit naar kwaliteit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een praktische uitwerking van het stedelijke Meerjarenplan Spelen dat in 2002 door het college van B&W werd vastgesteld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande speelvoorzieningen en de opbouw van de wijken. ‘Spelen’ wordt hierbij niet gezien als iets wat alleen kinderen doen, maar […]

Wat moet de gemeente met spelen?

In het onderzoeksrapport van de actie “Ik wil buiten spelen” blijkt dat gemeenten op dit moment gemiddeld 1,4% van de woonwijken hebben bestemd als speelruimte, nog niet de helft van de 3% die het ministerie van VROM adviseert. Slechts twee gemeenten – Alkmaar en Ameland – halen deze norm wel. De actie “Ik wil buiten […]

Groen maakt spelen leuk

Spelen staat meer in de ‘positieve’ belangstelling dan lange tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spelen, is de tijd nu rijp. Verschillende ontwikkelingen dragen hier aan bij. Zo schrijven deskundigen vandalisme toe aan het te weinig op straat spelen door jongeren, schreeuwen (para)medici moord en brand over almaar dikker wordende […]

Groen maakt spelen leuk

Spelen staat meer in de ‘positieve’ belangstelling dan lange tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spelen, is de tijd nu rijp. Verschillende ontwikkelingen dragen hier aan bij. Zo schrijven deskundigen vandalisme toe aan het te weinig op straat spelen door jongeren, schreeuwen (para)medici moord en brand over almaar dikker wordende […]