Berichten

Op het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia in Den Haag is gisteren de nieuwe VHG-Handleiding Groene Schoolpleinen gepresenteerd. Het is een boekwerk vol inspiratie en informatie voor hoveniers die aan de slag willen met het vergroenen van schoolpleinen in hun regio. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG overhandigde de eerste exemplaren aan Sonja Bleuland, hoofd programmabureau Alles is Gezondheid, aan schooldirecteur Zina Heikamp en aan Menno Weverling van Weverling Groenprojecten.
“Met deze handleiding proberen we de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen. “Tegelijkertijd voegen we een innovatie toe aan het groene vak. Een innovatie die een belangrijke maatschappelijke betekenis heeft. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op allerlei terreinen. Op een groen schoolplein kunnen kinderen van alles ontdekken, niet alleen over natuur, maar ook over bewegen en spelen.”
Groen en gezondheid
VHG heeft de handleiding ontwikkeld met steun van het Productschap Tuinbouw. Hiermee lost de brancheorganisatie ook de belofte in het begin dit jaar is gedaan met het tekenen van de pledge ‘Alles is Gezondheid’. Daarmee heeft VHG zich namelijk verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. “Als groene branche onderschrijven we het belang van groen voor de gezondheid van mensen. Groen is niet langer alleen maar decoratie. De positieve effecten van groen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn inmiddels in diverse onderzoeken aangetoond. Natuur kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen van hedendaagse problemen, zoals het feit dat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en steeds meer kinderen overgewicht of gedragsproblemen hebben.”
Spelen, ontdekken en leren
Het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia is ontworpen op basis van de ideeën die de leerlingen zelf hebben aangedragen zoals een moestuin, een doolhof, een zandspeelplaats en een wilgentunnel. “We hebben ongeveer twee jaar de tijd genomen om samen met de kinderen plannen te maken en financiering te vinden”, vertelt directeur Zina Heikamp. “Het was de moeite waard. Het spelen is nu veel leuker. Er valt van alles te doen, te ontdekken en te leren. Elk leerjaar heeft de verantwoordelijkheid over een deel van het plein. Daar zorgen de kinderen voor het onderhoud. Zo wordt het plein steeds meer een stukje van henzelf.”
Alles is Gezondheid
Alles is Gezondheid is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Thuis, op school, op het werk enzovoorts.
 

Onderzoekers van de Universiteit van Kent- en Sheffield en de British Ecological Society hebben vastgesteld dat planten in steden meer koolstof opnemen dan verwacht.

In het onderzoek is de bovengrondse koolstofopslag in stedelijk gebied onderzocht. Hiervoor hebben de onderzoekers de Engelse stad Leicester als voorbeeld genomen. Uit de resultaten blijkt dat er in Leicester (met 300.000 inwoners) ongeveer 231.500 ton koolstof bovengronds wordt opgeslagen. Dit is meer dan aanvankelijk werd aangenomen.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is het feit dat bomen 97,3% van deze 231.500 ton opnemen en omzetten in glucose, zuurstof en water. Tuinen en struiken kunnen veel minder koolstof omzetten, slechts 0,7% van de stedelijke koolstofuitstoot wordt namelijk omgezet in tuinen en de resterende 2% wordt omgezet door struiken.

 

Broeikasgas
Koolstof gemengd met zuurstof (CO2) is het belangrijkste broeikasgas welke zorgt voor de opwarming van de atmosfeer. Planten zetten deze CO2, samen met water en zonlicht, door middel van fotosynthese om in glucose (suiker), zuurstof en water.

Meer informatie

Bron:
Club van 30

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Als het goed beheerd wordt, kan bamboe een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het snel groeiende gewas neemt sneller CO2 op dan bomen, en kan ook de gevolgen van de klimaatverandering indammen, zo blijkt uit het rapport Bamboe en Klimaatverandering, een rapport van het Internationaal Netwerk voor Bamboe en Rotan (Inbar).

“Hoewel bamboe een houtachtig gras is en geen boom, hebben bamboebossen gelijkaardige eigenschappen als bossen in de CO2-cyclus”, stelt het rapport. “Via fotosynthese houden ze CO2 vast in hun vezels en in de bodem.”

Als bamboe goed beheerd wordt, kan het evenveel of zelfs meer CO2 opslaan dan snelgroeiende bomen. Daarvoor moet het wel jaarlijks geoogst worden. Zonder die oogst zou het aanzienlijk minder effectief zijn, aldus het rapport, dat werd voorgesteld op de klimaattop in Cancun.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Mondiaal Nieuws

Over acht jaar wil Staatsbosbeheer 1% van de eigen terreinen ter beschikking stellen voor spelende kinderen in de vorm van speelbossen en vrijspeelplaatsen. Staatsbosbeheer dient hiermee de ontwikkeling van kinderen.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die van jongs af aan in de natuur spelen gelukkiger en fitter zijn. Door kinderen in contact te laten komen met natuur, hoopt Staatsbosbeheer bovendien het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten.”Kinderen zijn de beheerders van de toekomst’’, zegt Keelin O’Connor, landelijk  projectcoördinator jeugd van Staatsbosbeheer.

Speelbossen in eigen beheer
Op dit moment heeft Staatsbosbeheer zestien speelbossen in beheer. Volgend jaar zullen dat er al dertig zijn. Bovendien wil Staatsbosbeheer over acht jaar ook nog eens 250 vrijspeelplaatsen hebben ingericht, dit zijn sober ingerichte terrein zonder speeltoestellen maar waar kinderen wel zand, water, stenen en hout vinden om mee te spelen.

Gebrek aan groen voor stadskinderen 
Dat spelen in de natuur de laatste jaren zo’n grote vlucht neemt, heeft volgens Staatsbosbeheer alles te maken met het gebrek aan groen voor veel stadskinderen, vooral in de Randstad. Onlangs werd speelbos Nieuw Wulven in gebruik genomen. Het 8 ha grote terrein pal naast de rondweg van Houten voorziet in een grote behoefte omdat de Utrechtse stad zelf weinig speelgroen heeft maar wel veel kinderen telt

Bron: 
NRC Handelsblad

“De afgelopen decennia is er sluipenderwijs een kloof ontstaan tussen kinderen en natuur. Terwijl kinderen juist een groene omgeving nodig hebben voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling.”

Dit schrijven Annelies Henstra (juriste gespecialiseerd in mensenrechten) en Thomas van Slobbe (directeur van de groene denktank Stichting wAarde) in een ingezonden brief in dagblad Trouw van dinsdag 24 november, pagina 25.

Gunstige ontwikkeling
Een groene leefomgeving heeft een gunstige werking op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, schrijven Henstra en Van Slobbe. “Een ‘groene’ ruimte stimuleert de sociale interactie tussen kinderen en de ontwikkeling van een gevoel van eigen waarde.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat natuurcontact in de eerste plaats bevorderlijk is voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het klimmen in een boom vereist een meer gevarieerde motoriek dan bijvoorbeeld de technische apparaten in een gymzaal.”

Meer groen in en om steden
Verder schrijven zij dat een kinderrecht op natuurcontact kan zorgen voor meer bewustwording. Veilige en voor kinderen makkelijk bereikbare groene gebieden in de steden helpen dit te realiseren.

Op het einde van de ingezonden brief schrijven Henstra en Van Slobbe dat Nederland haar doelstelling om meer groen in en om steden te realiseren wat serieuzer moet nemen.

Wilt u het volledige bericht lezen? Neem dan contact op met Trouw

Bron:
Trouw

 

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een praktische uitwerking van het stedelijke Meerjarenplan Spelen dat in 2002 door het college van B&W werd vastgesteld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande speelvoorzieningen en de opbouw van de wijken. ‘Spelen’ wordt hierbij niet gezien als iets wat alleen kinderen doen, maar als een activiteit om jong en oud aan te zetten tot bewegen. Het gaat hier dus ook om bewegen in de openbare ruimte. De wijkraden, bewoners, kinderen en professionals in het stadsdeel zijn betrokken bij het proces. Aan de kinderen is, in de vorm van een prijsvraag, gevraagd een tekening te maken van hun ideale speelplek.

Volledige informatie:
Download hier de nota

Ook interessant:
Spelen, kinderen, bewegen

Bron:
Gemeente Enschede

In het onderzoeksrapport van de actie “Ik wil buiten spelen” blijkt dat gemeenten op dit moment gemiddeld 1,4% van de woonwijken hebben bestemd als speelruimte, nog niet de helft van de 3% die het ministerie van VROM adviseert. Slechts twee gemeenten – Alkmaar en Ameland – halen deze norm wel.

De actie “Ik wil buiten spelen” is een initiatief van Jantje Beton, de Johan Cruyff Foundation, de Richard Krajicek Foundation, Jump (het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting), het Diabetes Fonds en Fonds Gehandicaptensport. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Johan Oost, speelruimte specialist, een opiniërend artikel geschreven voor De Groene Stad website.

Volledige informatie:
Download hier het artikel
Download hier de poster “geef ze de ruimte”

Ook interessant:
Spelen, kinderen

Bron:
OBB Ingenieursbureau (Johan Oost)

 

Spelen staat meer in de ‘positieve’ belangstelling dan lange tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spelen, is de tijd nu rijp. Verschillende ontwikkelingen dragen hier aan bij. Zo schrijven deskundigen vandalisme toe aan het te weinig op straat spelen door jongeren, schreeuwen (para)medici moord en brand over almaar dikker wordende jeugd en dringt het besef door dat vooral groene speelplekken een sociale functie hebben in de wijken. Redenen voor Tuin & Landschap om een themanummer aan het onderwerp ‘spelen’ te wijden.
Volledige informatie:Download hier één van de artikelen verschenen in het thema nummer ‘spelen’ van Tuin&Landschap.U kunt hier dit Themanummer bestellen ( kosten 7 euro).
Ook interessant:Spelen, kinderen, veiligheidBron:Tuin&Landschap (Suzan Crooijmans)
 

Spelen staat meer in de ‘positieve’ belangstelling dan lange tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spelen, is de tijd nu rijp. Verschillende ontwikkelingen dragen hier aan bij. Zo schrijven deskundigen vandalisme toe aan het te weinig op straat spelen door jongeren, schreeuwen (para)medici moord en brand over almaar dikker wordende jeugd en dringt het besef door dat vooral groene speelplekken een sociale functie hebben in de wijken. Redenen voor Tuin & Landschap om een themanummer aan het onderwerp ‘spelen’ te wijden.

Volledige informatie:
Download hier één van de artikelen verschenen in het thema nummer ‘spelen’ van Tuin&Landschap.
U kunt hier dit Themanummer bestellen ( kosten 7 euro).

Ook interessant:
Spelen, kinderen, veiligheid

Bron:
Tuin&Landschap (Suzan Crooijmans)