Spelen in de natuur maakt kinderen gelukkiger en milieubewust

Over acht jaar wil Staatsbosbeheer 1% van de eigen terreinen ter beschikking stellen voor spelende kinderen in de vorm van speelbossen en vrijspeelplaatsen. Staatsbosbeheer dient hiermee de ontwikkeling van kinderen.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die van jongs af aan in de natuur spelen gelukkiger en fitter zijn. Door kinderen in contact te laten komen met natuur, hoopt Staatsbosbeheer bovendien het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten.”Kinderen zijn de beheerders van de toekomst’’, zegt Keelin O’Connor, landelijk  projectcoördinator jeugd van Staatsbosbeheer.

Speelbossen in eigen beheer
Op dit moment heeft Staatsbosbeheer zestien speelbossen in beheer. Volgend jaar zullen dat er al dertig zijn. Bovendien wil Staatsbosbeheer over acht jaar ook nog eens 250 vrijspeelplaatsen hebben ingericht, dit zijn sober ingerichte terrein zonder speeltoestellen maar waar kinderen wel zand, water, stenen en hout vinden om mee te spelen.

Gebrek aan groen voor stadskinderen 
Dat spelen in de natuur de laatste jaren zo’n grote vlucht neemt, heeft volgens Staatsbosbeheer alles te maken met het gebrek aan groen voor veel stadskinderen, vooral in de Randstad. Onlangs werd speelbos Nieuw Wulven in gebruik genomen. Het 8 ha grote terrein pal naast de rondweg van Houten voorziet in een grote behoefte omdat de Utrechtse stad zelf weinig speelgroen heeft maar wel veel kinderen telt

Bron: 
NRC Handelsblad