Groen maakt spe­len leuk

Spe­len staat meer in de ‘posi­tie­ve’ belang­stel­ling dan lan­ge tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spe­len, is de tijd nu rijp. Ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen dra­gen hier aan bij. Zo schrij­ven des­kun­di­gen van­da­lis­me toe aan het te wei­nig op straat spe­len door jon­ge­ren, schreeu­wen (para)medici moord en brand over almaar dik­ker wor­den­de jeugd en dringt het besef door dat voor­al groe­ne speel­plek­ken een soci­a­le func­tie heb­ben in de wij­ken. Rede­nen voor Tuin & Land­schap om een the­ma­num­mer aan het onder­werp ‘spe­len’ te wij­den.
Vol­le­di­ge informatie:Download hier één van de arti­ke­len ver­sche­nen in het the­ma num­mer ‘spe­len’ van Tuin&Landschap.U kunt hier dit The­ma­num­mer bestel­len ( kos­ten 7 euro).
Ook interessant:Spelen, kin­de­ren, veiligheidBron:Tuin&Landschap (Suzan Croo­i­j­mans)