Spelen in Enschede Van kwantiteit naar kwaliteit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een praktische uitwerking van het stedelijke Meerjarenplan Spelen dat in 2002 door het college van B&W werd vastgesteld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande speelvoorzieningen en de opbouw van de wijken. ‘Spelen’ wordt hierbij niet gezien als iets wat alleen kinderen doen, maar als een activiteit om jong en oud aan te zetten tot bewegen. Het gaat hier dus ook om bewegen in de openbare ruimte. De wijkraden, bewoners, kinderen en professionals in het stadsdeel zijn betrokken bij het proces. Aan de kinderen is, in de vorm van een prijsvraag, gevraagd een tekening te maken van hun ideale speelplek.

Volledige informatie:
Download hier de nota

Ook interessant:
Spelen, kinderen, bewegen

Bron:
Gemeente Enschede