Spe­len in het groen Effec­ten van een bezoek aan een natuur­speel­tuin op het speel­ge­drag, de licha­me­lij­ke acti­vi­teit, de con­cen­tra­tie en de stem­ming van kin­de­ren

In het veld­ex­pe­ri­ment is het speel­ge­drag van een klas school­kin­de­ren (7–9 jaar) uit Sliedrecht in een natuur­lij­ke speel­tuin (De Woes­te Wei­de) en een niet-natuur­­lij­­ke speelom­ge­ving (Sport­hal De Stop) met elkaar ver­ge­le­ken. Tij­dens het spe­len is elk kind indi­vi­du­eel geob­ser­veerd aan de hand van Play Obser­va­ti­on Sca­le van Rubin (2001). Tevens werd er tij­dens het spe­len […]