Den Haag inves­teert in speel­plek­ken

De gemeen­te Den Haag wil de komen­de vijf jaar flink inves­te­ren in open­ba­re speel­plek­ken. Dit staat in de nota ‘Spe­len in de stad’, die het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft vast­ge­steld. Wet­hou­der Dek­ker (Onder­wijs, Jeugd en Sport): “Bui­ten spe­len in een stad als Den Haag is geen van­zelf­spre­kend­heid. De ruim­te om vei­lig en onbe­zorgd te kun­nen spe­len is vaak beperkt. Komen­de jaren inves­te­ren we in kwa­li­ta­tief goe­de- en uit­da­gen­de speel­plek­ken die aan­slui­ten op de wen­sen van kin­de­ren.”

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het ‘Con­cept nota spe­len in de stad.’

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, beleid

Bron:
Den Haag