SP Veenendaal pleit voor meer groene speelplekken

De Veenendaalse SP vindt dat haar gemeente te veel ‘grijze speelplekken’ kent. De partij wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen toenemen.

Op haar site schrijft de SP dat groene speelplekken de leefbaarheid in de buurten bevordert. “Het stimuleert kinderen tot buiten spelen en in contact komen met de natuur en levert een positieve bijdrage aan luchtkwaliteit op buurtniveau.”

Groen is belangrijk
In het verkiezingsprogramma vermeldt de SP verder dat groen erg belangrijk is. “Niet alleen voor luchtkwaliteit, maar ook voor de leefbaarheid van buurten en het welbevinden van mensen. Daarom is het van belang dat er veel en gevarieerd groen in de wijken te vinden is.”

Naar het verkiezingsprogramma »


Bron:
SP Veenendaal