Meer groene speelplekken in Nijmegen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op verzoek van GroenLinks besloten om meer natuurspeelplaatsen te realiseren in haar gemeente. Een natuurspeelplaats is een speelplek waar natuurlijke materialen centraal in een groene omgeving staan.

Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs kennis maken met de natuur. Deze natuurspeelplaatsen moeten op verschillende plekken in de stad verschijnen. De raad heeft met het College van B&W afgesproken dat er in 2010 een plan komt waarin de natuurspeelplaatsen worden meegenomen.

Eerste groene speelplek is gerealiseerd
Buurtbewoners van de wijk Bottendaal hebben hier niet op gewacht en hebben inmiddels zelf de eerste groene speelplaats in de wijk gerealiseerd. In de Jan de Wittstraat zijn inmiddels de speeltoestellen verwijderd om ruimte te maken voor “een natuurlijke inrichting”  van deze speelplaats. Ze zijn nog een stap verder gegaan want ook de afkoppeling van het regenwater is als (speel)element meegenomen in het nieuwe inrichtingplan.

Bron:
GroenLinks Nijmegen