Veel belangstelling voor ontwerpwedstrijd Groene Speelplekken

De eerste inzendingen voor de ontwerpwedstrijd voor hoogwaardige Groene Speelplekken zijn binnen.
Van de zijde van gemeenten, landschapsarchitecten, ontwerpbureaus, groenvoorzieners, maar ook van scholen en andere organisaties zijn de laatste maanden tal van aanvragen voor het reglement en verzoeken om nadere informatie binnengekomen.

Prijsuitreiking
Op 15 mei sluit de inzendtermijn en de jurering vindt plaats in juni. Op 7 oktober verricht minister Gerda Verburg van LNV de prijsuitreiking. Dan worden ook de ontwerpen van alle genomineerden tentoongesteld. De prijsuitreiking vindt plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem en wordt gecombineerd met de viering van het tienjarig bestaan van Entente Florale Nederland.

De ontwerpwedstrijd Groene Speelplek is een initiatief van Entente Florale Nederland en Plant Publicity Holland (PHH) en wordt ondersteund door het ministerie van LNV.