Zakboek voor de bijentuin

Helder boek om een tuin, balkon en zelfs je buurt bij-vriendelijk te maken van Bart Vandepoele, Bruno Remaut en Marc Verachtert – Draag je steentje bij aan het milieu en maak van je tuin een bijvriendelijke plek – Maak kennis met de belangrijkste bijensoorten en de mooiste planten en struiken die van je tuin een […]

Nieuwe trend: Pop-up park in Rotterdam

Het Grotekerkplein in Rotterdam wordt in de zomer van 2016 omgebouwd tot stadspark. Het plein rondom de Laurenskerk krijgt vakken met beplanting, gras, extra bomen met flinke stam en de huidige bomen blijven behouden. Iedereen kan vanaf zomer 2016, als het parkje gereed is, tot rust komen in het groen.  Om het toekomstige stadspark alvast tot leven te […]

De ecologische en economische meerwaarde van groen

“De tijd dat perken en tuinen uitsluitend een decoratieve functie hadden ligt definitief achter ons. Bomen en planten binden het fijnstof in onze directe omgeving, bevorderen de biodiversiteit, houden water vast en geven koeling. Het openbaar en particulier groen vervult een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming, de werkstress en de wateroverlast en levert […]

Hoe kunnen we de waarde van groen beter benutten?

Groen heeft een positieve bijdrage in het verminderen van het ziekteverzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. In opdracht van het ministerie van Economische zaken is Alterra (onderzoeksinstituut binnen Wageningen UR) in samenwerking met DGBC op zoek naar hoe bedrijven de waarde van groen beter kunnen benutten. Binnen dit project Green & Firm willen Alterra […]

Rotterdam geeft plastic de zak!

Op jaarbasis gooit iedere Rotterdammer gemiddeld 71 plastic tassen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 miljoen plastic tasjes per jaar! Dat is niet alleen een verspilling van grondstoffen, er belanden ook tasjes in het milieu waar ze veel schade aanrichten. Plastic tasjes staan bijvoorbeeld op de derde plaats met hun aandeel in de […]

De Bilt laat stukken openbaar groen adopteren

Gemeente De Bilt start met een ‘adoptieplan’ voor groen, waarbij inwoners samen of zelfstandig een stuk groen kunnen onderhouden. Het gaat om het adopteren van stukken openbaar groen. Hierbij nemen inwoners het initiatief om het onderhoud van een stukje groen van de gemeente over te nemen. Groenadoptie is overigens niet écht nieuw binnen de gemeente. […]

Vaste planten in een kleurrijke stad

Iedereen wil graag leven in een groene en kleurrijke stad. De Universiteit van Sheffield heeft aangetoond dat het positieve effect van groen op het welzijn van mensen toeneemt, naarmate de biodiversiteit groter is. Aangezien het in Nederland vaak planologisch niet mogelijk is om het oppervlak aan groen groter te maken, is het vergroten van het […]

Postzegelparken voor een leefbare buurt

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er postzegelparken met moestuintjes, maar ook met een squashveld of openluchtbioscoop. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn plekken die uitnodigen om te verblijven, elkaar te ontmoeten en samen activiteiten […]

Veredelaar, geen beroep voor haastige types

De Groene Stad in gesprek met veredelaar Margareth Hop van Boot & co: ‘In het openbaar groen komt de gebruikswaarde op de eerste plaats.’ Sierwaarde vs. Gebruikswaarde Waar planten in tuincentra vooral nieuw en mooi moeten zijn om de koper te verleiden tot aanschaf over te gaan, zijn er bij het ontwikkelen van planten voor de […]

Gemeente Zwolle actualiseert Groenbeleidsplan

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt geactualiseerd. Volgens het college zijn na 15 jaar veel van de voornemens uitgevoerd en is de tijd zodanig veranderd dat er een actualisatie van het beleidskader nodig is. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom met verschillende partijen in de groene sector aan tafel om de trends […]