Berichten

Helder boek om een tuin, balkon en zelfs je buurt bij-vriendelijk te maken van Bart Vandepoele, Bruno Remaut en Marc Verachtert
– Draag je steentje bij aan het milieu en maak van je tuin een bijvriendelijke plek
– Maak kennis met de belangrijkste bijensoorten en de mooiste planten en struiken die van je tuin een paradijs maken
– Tips voor kleine en grote tuinen, balkons, scholen en openbaar groen
De lezer wordt in dit zakboek meegenomen in een boeiend verhaal van bestuiving, kleurrijke, zoemende borders en snoephagen. Je maakt kennis met de belangrijkste bijensoorten, maar ook met de mooiste planten en struiken die van je tuin een waar bijenparadijs maken. Het boek is niet alleen bedoeld voor tuin- en plantenliefhebbers. Ook leerkrachten en verantwoordelijken voor openbaar groen vinden heel wat inspiratie om de omgeving bijvriendelijk te maken.
Voor meer informatie: https://www.lannoo.be/nl/zakboek-voor-de-bijentuin
 

Het Grotekerkplein in Rotterdam wordt in de zomer van 2016 omgebouwd tot stadspark. Het plein rondom de Laurenskerk krijgt vakken met beplanting, gras, extra bomen met flinke stam en de huidige bomen blijven behouden. Iedereen kan vanaf zomer 2016, als het parkje gereed is, tot rust komen in het groen. 
Om het toekomstige stadspark alvast tot leven te laten komen, nog voordat de schop in de grond gaat, wordt op het Grotekerkplein een pop-up stadspark geplaatst. Een park met bomen, planten, struiken en zitjes waar bezoekers even kunnen uitrusten, boeken lezen uit de minibieb, genieten van verhalenvertellers, kijken naar breiende oma’s of meedoen aan Tai Chi. Het pop-up stadspark blijft staan tot eind september en is wordt letterlijk uit een vrachtwagen gerold. Zaterdag 29 augustus werd het pop-upstadspark geopend.
 
Foto: IJzerman media

“De tijd dat perken en tuinen uitsluitend een decoratieve functie hadden ligt definitief achter ons. Bomen en planten binden het fijnstof in onze directe omgeving, bevorderen de biodiversiteit, houden water vast en geven koeling.
Het openbaar en particulier groen vervult een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming, de werkstress en de wateroverlast en levert aan het eind van de cyclus ook nog energie en grondstoffen. De circulaire economie is groen maar kan ook niet zonder (het) groen.” Dat stelt Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG in een interview met het magazine ‘Het Ondernemersbelang’.

Groen heeft een positieve bijdrage in het verminderen van het ziekteverzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. In opdracht van het ministerie van Economische zaken is Alterra (onderzoeksinstituut binnen Wageningen UR) in samenwerking met DGBC op zoek naar hoe bedrijven de waarde van groen beter kunnen benutten. Binnen dit project Green & Firm willen Alterra en DGBC graag samen met ontwikkelaars, investeerders en eindgebruikers op zoek gaan de meest geschikte manier om bedrijven te inspireren meer groen in en rond hun bedrijfsgebouwen te gebruiken.
Bedrijven die interesse hebben en binnen de doelgroep passen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project in de vorm van een startgesprek waarbij Alterra in kleine groepen bedrijven de uitdagingen en behoeftes op het gebied van de toepassing van groen zal inventariseren. Dit gesprek zal plaatsvinden bij DGBC op kantoor en ongeveer anderhalf uur duren. De startgesprekken zullen plaatsvinden op onderstaande data.
Via een mail naar Annemieke Smit van Alterra (annemieke.smit@wur.nl) kunt u zich aanmelden voor één van de drie data, ook voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

Data:

Dinsdag 28 juli 14:00 uur
Dinsdag 4 augustus ­ 14:00 uur
Dinsdag 18 augustus ­ 14:00 uur
De uitkomsten van deze gesprekken zullen verder uitgewerkt worden in een workshop in het kader van de Dutch Green Building Week op 23 september. Uiteindelijk zullen de resultaten gepresenteerd worden op de Dutch Design Week in Eindhoven (17-25 oktober). Doel is dat deze uitkomsten uiteindelijk ook binnen uw bedrijf benut kunnen worden. Zie voor meer informatie de flyer.
 
Bron: Dutch Green Building Council 

Op jaarbasis gooit iedere Rotterdammer gemiddeld 71 plastic tassen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 miljoen plastic tasjes per jaar! Dat is niet alleen een verspilling van grondstoffen, er belanden ook tasjes in het milieu waar ze veel schade aanrichten. Plastic tasjes staan bijvoorbeeld op de derde plaats met hun aandeel in de plastic soep die stad en natuur vervuilt en bedreigt. Om deze redenen heeft staatssecretaris Mansveld een landelijk verbod aangekondigd op gratis wegwerptasjes. 
Rotterdam wil de stad voorbereiden op het verbod op gratis plastic tasjes. Vanaf 1 januari 2016 geldt dat verbod in heel Nederland, en vanaf die dag moeten klanten een geldbedrag betalen als zij een plastic tasje nodig hebben bij hun aankopen. Rotterdam gaat graag nu al aan de slag: plastic tasjes leveren een grote bijdrage aan de vervuiling van de stad én van het milieu.
De gemeente Rotterdam heeft daarom de wedstrijd ‘Geef plastic de zak!’ uitgeroepen, waarmee de gemeente zowel Rotterdamse bewoners als ondernemers enthousiasmeren om bij te dragen aan een schonere stad en beter milieu.
Goed idee?
Heb je een goed idee over hoe we Rotterdam plastic-tas-loos kunnen maken! Neem de wedstrijdvoorwaarden goed door en stuur je plan en jouw gegevens op naarmeedoen@geefplasticdezak.nl vóór 7 september 2015. Kijk hier voor meer informatie.

Gemeente De Bilt start met een ‘adoptieplan’ voor groen, waarbij inwoners samen of zelfstandig een stuk groen kunnen onderhouden.

Het gaat om het adopteren van stukken openbaar groen. Hierbij nemen inwoners het initiatief om het onderhoud van een stukje groen van de gemeente over te nemen. Groenadoptie is overigens niet écht nieuw binnen de gemeente. Sommige stukken groen worden al jaren onderhouden door bewoners.
Bron: gemeente De Bilt

Iedereen wil graag leven in een groene en kleurrijke stad. De Universiteit van Sheffield heeft aangetoond dat het positieve effect van groen op het welzijn van mensen toeneemt, naarmate de biodiversiteit groter is. Aangezien het in Nederland vaak planologisch niet mogelijk is om het oppervlak aan groen groter te maken, is het vergroten van het aantal soorten planten een methode om het positieve effect van groen te versterken. Vaste planten zijn hiervoor zeer geschikt en kunnen – op een beperkt oppervlak- veel kleur en variatie bieden.
Waarom vaste planten?
Vaste planten hebben een aantal eigenschappen, die hen zeer geschikt maakt voor gebruik in het openbaar groen. Zo zijn het planten die overwinteren met hun wortels, en zo in het voorjaar weer uitlopen. Je hebt er dus meerdere jaren plezier van! Daarnaast zijn het excellente bodembedekkers, wat ze uitermate geschikt maakt voor plaatsing in grote plantenvakken. Tenslotte hebben vaste planten, in vergelijking met eenjarige planten, over het algemeen veel blad. Onkruid krijgt zodoende minder kans om om zich heen te grijpen. En, dat scheelt weer in het onderhoud.
Voordelen van (vaste) planten op een rijtje..

  • Planten prikkelen de zintuigen o planten brengen sierwaarde en variatie in de stad
  • Planten verbeteren het stadsklimaat o planten leveren zuurstof, en vangen CO2 en luchtvervuiling zoals fijn stof weg
  • Plantenvakken van bodembedekkers houden de bodem vochtig en vertragen het wegstromen van regenwater naar het riool. De waterberging heeft daardoor een minder hoge piekcapaciteit nodig.
  • Planten temperen hoge temperaturen in de zomer en verhogen de luchtvochtigheid
  • Plantenvakken zijn voedselbron en leefgebied voor dieren (insecten, vogels, egels)
  • Aantrekkelijke beplantingen verhogen de waarde van nabije huizen en bedrijven

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er postzegelparken met moestuintjes, maar ook met een squashveld of openluchtbioscoop. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn plekken die uitnodigen om te verblijven, elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Het initatief is in 2010 opgezet door de Stichting Postzegelparken. Inmiddels zijn er in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost enkele postzegelparken aangelegd.
Burgerparticipatie in het groen
Uitgangspunt bij het realiseren van een postzegelpark is dat de bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en het onderhoud van het parkje. In tijden van bezuinigingen op aanleg en onderhoud van openbaar groen, worden dit soort projecten dan ook toegejuicht door gemeenten. Enerzijds worden braakliggende terreinen omgetoverd tot groene stekjes in de stad en anderzijds raken buurtbewoners meer betrokken bij de wijk én elkaar.
Een mooi voorbeeld is Buurttuin Valentijn op de hoek van de Kramatweg en de Valentijnkade. Waar eerst een verloren stukje groen lag waar junks rond hingen, is nu een prachtige vlindertuin aangelegd waar ook nog fruitbomen groeien.
 
Voor meer informatie over de stichting Postzegelparken, zie www.postzegelparken.nl

De Groene Stad in gesprek met veredelaar Margareth Hop van Boot & co: ‘In het openbaar groen komt de gebruikswaarde op de eerste plaats.’
Sierwaarde vs. Gebruikswaarde
Waar planten in tuincentra vooral nieuw en mooi moeten zijn om de koper te verleiden tot aanschaf over te gaan, zijn er bij het ontwikkelen van planten voor de openbaargroenmarkt heel andere planteigenschappen die er toe doen. Hop: ‘Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat een plant er mooi uitziet, maar wat voor mijn werk veel belangrijker is, is of een plant een goede bodembedekker is die onkruid onderdrukt, en dat hij winterhard en gezond is. Dit is wat wij de gebruikswaarde van de plant noemen en die staat in mijn werk voorop.’
Strooizout-tolerante planten
Sinds de jaren ’80 is een duidelijk keerpunt te zien in hoe er tegen de functie van stadsgroen wordt aangekeken. Waar groen tot daarvoor vooral werd gezien als decorum, begint in die tijd groen steeds meer op functionaliteit beoordeeld te worden. Hop: ‘Planten moeten tegenwoordig heel wat in hun mars hebben om in aanmerking te komen voor een plekje in de stad. Ook in moeilijke omstandigheden moeten ze kunnen uitblinken.’ Hop is ook onderzoeker bij Wageningen UR, en keek daar onder meer naar de zouttolerantie van verschillende planten. Resultaat: een zo uitgebreid mogelijke lijst van planten waarop aangegeven staat in hoeverre ze bestand zijn tegen strooizout. Hop: ‘Dit is bij uitstek informatie waar gemeenten wat aan hebben bij het inkopen van gemeentelijk groen. Bij Boot & co maken we er ook gebruik van, om de beste planten te kiezen voor ons Zorgeloos Groen concept’.
Geduld, een schone zaak
‘Het ontwikkelen van nieuwe soorten en cultivars is een tijdrovend proces. We beginnen met het maken van een kruising, om nieuwe combinaties van planteneigenschappen te maken. Het zaad dat we in het najaar oogsten, wordt het jaar erop uitgezaaid. Vervolgens moeten in de jaren erna de best bruikbare planten worden geselecteerd. We moeten vaak eerst een paar jaar wachten tot ze groot genoeg zijn en bloeien, en daarna moeten de beste nog worden vermeerderd.’ Het veredelingsproces van bomen spant wat dat betreft de kroon. Het duurt wel 25 jaar om op die manier een nieuwe boomcultivar te ontwikkelen. ‘Veredelaars moeten wat dat betreft wel mensen van de lange adem zijn’, lacht Hop.
Pluriformiteit
De laatste jaren begint het volgens Hop goed door te dringen dat meer variatie in stadsgroen noodzakelijk is. ‘Door de klimaatverandering zijn er allerlei vervelende nieuwe ziektes opgedoken. Je kunt je voorstellen dat wanneer er in een straat maar één soort bomen staat, de kans aanwezig is dat ze allemaal dood gaan bij een ziekteuitbraak. Je ziet dus steeds meer gemeenten die experimenteren met verschillende soorten bomen in een straat.’ Niet alleen bij bomen, maar bijvoorbeeld ook voor vaste planten, is pluriformiteit belangrijk. Hop: ‘Het is nuttig om in groenvakken te werken met veel verschillende vaste planten, die om de beurt bloeien. In groenvakken is zo van voorjaar tot najaar wat te beleven. Dat is aantrekkelijk voor de bewoners, maar je hebt ook insecten langer voedsel te bieden. Dit geeft de biodiversiteit in je stad een enorme boost!’
 
Foto: Margareth Hop aan het werk als veredelaar

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt geactualiseerd. Volgens het college zijn na 15 jaar veel van de voornemens uitgevoerd en is de tijd zodanig veranderd dat er een actualisatie van het beleidskader nodig is. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom met verschillende partijen in de groene sector aan tafel om de trends en ontwikkelingen te bespreken.
Burgerparticipatie centraal
In de nieuwe Groene agenda worden nieuwe accenten gelegd ten opzichte van het huidige beleid. Zo is er aandacht voor bewoners die zelf openbaar groen aanleggen en onderhouden, moestuinen en fruitbomen, het tijdelijk gebruik van bouwgronden, natuurlijke speelplekken, klimaatveranderingen enz.. Voor elk onderdeel van de Groene Agenda wordt ook bepaald welke rol de gemeente Zwolle speelt: van passief naar actief, alleen of in samenwerking.
Bereikbaarheid parken
Het groen in de gemeente Zwolle heeft zich volgens het college de afgelopen jaren goed ontwikkeld en wordt intensiever gebruikt dan ooit. Het Groenbeleidsplan uit 1998 zou daaraan sterk hebben bijgedragen. Zo is de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van de parken verbeterd en uitgebreid. De bestaande parken hebben een opknapbeurt gehad. De fiets- en wandelroutes zijn uitgebreid, zo kreeg het Rondje Zwolle een aantal extra kilometers en is de verharding van de paden aangepakt. Daarnaast zijn in de stadsranden nieuwe uitloopgebieden met natuurterreinen en bossen aangelegd. Voorbeelden zijn onder andere  Goosebroek (langs de Westerveldse Aa ter hoogte van Oosterenk), en bossen bij Wijthmen, Zandhove en Bikkenrade.
 
Bron: Weblog Zwolle