Nieu­we trend: Pop-up park in Rot­ter­dam

Het Gro­te­kerk­plein in Rot­ter­dam wordt in de zomer van 2016 omge­bouwd tot stads­park. Het plein rond­om de Lau­rens­kerk krijgt vak­ken met beplan­ting, gras, extra bomen met flin­ke stam en de hui­di­ge bomen blij­ven behou­den. Ieder­een kan van­af zomer 2016, als het parkje gereed is, tot rust komen in het groen. 
Om het toe­kom­sti­ge stads­park alvast tot leven te laten komen, nog voor­dat de schop in de grond gaat, wordt op het Gro­te­kerk­plein een pop-up stads­park geplaatst. Een park met bomen, plan­ten, strui­ken en zit­jes waar bezoe­kers even kun­nen uit­rus­ten, boe­ken lezen uit de mini­bieb, genie­ten van ver­ha­len­ver­tel­lers, kij­ken naar brei­en­de oma’s of mee­doen aan Tai Chi. Het pop-up stads­park blijft staan tot eind sep­tem­ber en is wordt let­ter­lijk uit een vracht­wa­gen gerold. Zater­dag 29 augus­tus werd het pop-upstads­park geo­pend.
 
Foto: IJzer­man media