Gemeente Zwolle actualiseert Groenbeleidsplan

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Zwolle wordt geactualiseerd. Volgens het college zijn na 15 jaar veel van de voornemens uitgevoerd en is de tijd zodanig veranderd dat er een actualisatie van het beleidskader nodig is. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom met verschillende partijen in de groene sector aan tafel om de trends en ontwikkelingen te bespreken.
Burgerparticipatie centraal
In de nieuwe Groene agenda worden nieuwe accenten gelegd ten opzichte van het huidige beleid. Zo is er aandacht voor bewoners die zelf openbaar groen aanleggen en onderhouden, moestuinen en fruitbomen, het tijdelijk gebruik van bouwgronden, natuurlijke speelplekken, klimaatveranderingen enz.. Voor elk onderdeel van de Groene Agenda wordt ook bepaald welke rol de gemeente Zwolle speelt: van passief naar actief, alleen of in samenwerking.
Bereikbaarheid parken
Het groen in de gemeente Zwolle heeft zich volgens het college de afgelopen jaren goed ontwikkeld en wordt intensiever gebruikt dan ooit. Het Groenbeleidsplan uit 1998 zou daaraan sterk hebben bijgedragen. Zo is de bruikbaarheid en de bereikbaarheid van de parken verbeterd en uitgebreid. De bestaande parken hebben een opknapbeurt gehad. De fiets- en wandelroutes zijn uitgebreid, zo kreeg het Rondje Zwolle een aantal extra kilometers en is de verharding van de paden aangepakt. Daarnaast zijn in de stadsranden nieuwe uitloopgebieden met natuurterreinen en bossen aangelegd. Voorbeelden zijn onder andere  Goosebroek (langs de Westerveldse Aa ter hoogte van Oosterenk), en bossen bij Wijthmen, Zandhove en Bikkenrade.
 
Bron: Weblog Zwolle