Berichten

Tijdens de uitreiking van de Gouden Eeuw Awards mocht Paul Beck, algemeen directeur Floriade 2012, de Nationale Innovatieprijs 2012 in ontvangst nemen.

Volgens de jury is de Floriade in Venlo een unieke, spannende en actieve beleving, gebaseerd op de bijdrage van de tuinbouw aan onze kwaliteit van leven. Dit in combinatie met de regionale cultuur en de regionale kwaliteiten van het landschap. De Floriade staat voor een innovatieve en duurzame samenhang tussen mens en natuur. De Floriade leert de mens terug te keren naar de natuur en te leren van de natuur. Door Floriade 2012 worden de consumenten zich meer bewust van de invloed van bomen, planten, bloemen, groenten en fruit (de tuinbouwsector) op de kwaliteit van het leven.

Eerdere winnaars van de Nationale Innovatieprijs zijn: Nederlands Openluchtmuseum voor HollandRama, de Efteling en het WNF voor PandaDroom, Dolfinarium voor De Droomwens en Spherium eerste Spacetrade Center.

Bron:
Floriade

Een bijzonder voorbeeld van de baten van groen is het Olympic Park in Londen. Op de Nationale Groendag op 26 september geeft David Thompson, directeur LDA Design uit Londen, een toelichting op dit project.

De opgave was om een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad te herontwikkelen, met als doel om de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief te bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn.

Stedelijk groen in crisistijd
Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.
 
Prijsuitreiking Entente Florale
In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?
 
Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Volledige programma 
Download de uitnodiging van de Nationale Groendag »

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door:
◦ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
◦ Entente Florale Nederland
◦ Vereniging van Nederlandse Gemeenten
◦ Platform31/Nicis Institute
◦ ANWB
◦ Plant Publicity Holland (PPH)
◦ Productschap Tuinbouw
◦ Branchevereniging VHG
◦ Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
◦ Groenforum Nederland
◦ Natuurmonumenten
◦ Groei & Bloei
◦ Vereniging  Stadswerk
◦ NVTL
◦ Groenkeur
 

Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.

In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?

Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Prijsuitreiking Entente Florale / TEEB Stad
Het middagprogramma is samengesteld uit diverse elementen. Centraal staat de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale, maar daarnaast ook de presentatie van het rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. Agnes van Ardenne, voorzitter Productschap Tuinbouw, is spreker tijdens het middagprogramma en zal de prijzen overhandigen.

Sprekers

 • Lian Merkx, Programmamanager Platform31/Nicis Institute, zij schetst het kader voor het congres naar aanleiding van het kennisatelier ‘Stedelijk groen in crisistijd’
 • Key-note speech door David Thompson, Director LDA Design, over het unieke project Olympic Park in Londen. Hoe kun je een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad her ontwikkelen en tegelijk de gemeenschappen in de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn? LDA design is ingeschakeld om namens de Olympic Authority dit park te leveren

Forum over Stedelijk Groen in Crisistijd met

 • Sander Dekker, wethouder gemeente Den Haag
 • Mirjam Sijmons, lid hoofddirectie ANWB
 • Romeo Malizia, Chief Operating Officer (COO) en Lid van de Raad van Bestuur bij Ballast-Nedam

TEEB Stad

 • Presentatie van het eerste TEEB Stad boek en toelichting door wethouder Olaf Prinsen, gemeente Apeldoorn

Prijsuitreiking Entente Florale

 •  Toespraak door Agnes van Ardenne, voorzitter Productschap Tuinbouw                        
 • Juryvoorzitter Gerard de Wagt van Entente Florale geeft toelichting op de jurering 2012 gevolgd door presentatie van de deelnemers

Datum en locatie
Stedelijk groen in crisistijd vindt plaats op donderdag 26 september in Hotel & congrescentrum Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1 in Ermelo.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

Doelgroep
De nationale groendag is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van de gemeentelijke overheid, de bouwwereld, medewerkers uit de groensector en anderen die zich op beslissings- of beleidsvoorbereidingsniveau bezig houden met de inrichting van het stedelijk gebied.

Kosten
Voor de doelgroep zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Deelnemers aan de groencompetitie 2012
In de categorie steden nemen deel:

 • Haarlem
 • Nunspeet
 • Roosendaal
 • Weert

In de categorie dorpen en kleine steden (> 15.000 inwoners) nemen deel:

 • Bergeijk
 • Valkenburg (kern Schin op Geul)
 • Someren
 • Wierden
 • Woudenberg

 De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door

 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Entente Florale Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Platform31/Nicis Institute
 • ANWB
 • Plant Publicity Holland (PPH)
 • Productschap Tuinbouw
 • Branchevereniging VHG
 • Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
 • Groenforum Nederland
 • Natuurmonumenten
 • Groei & Bloei
 • Vereniging  Stadswerk
 • NVTL
 • Groenkeur

Netwerk ‘De Vitale Groene Stad’
Entente Florale, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31/Nicis Institute en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie participeren in het programma ‘De Vitale Groene Stad’. Dit programma  heeft tot doel het woon-, werk- en leefklimaat (in de stedelijke omgeving) te verbeteren en het besef van de toegevoegde waarde van het groen te stimuleren. Een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, meerjarenbeleid en met name een integrale aanpak vanuit de verschillende disciplines, om zo te komen tot een stedenbouwkundige visie (architect en landschapsarchitect) waarbij de groene component gelijk is aan grijs (infrastructuur), rood (steen) en blauw (water).

Download de uitnodiging »

 

Op woensdag 26 september organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Platform31 (voormalig Nicis Institute), het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012. Centraal thema is Stedelijk groen in crisistijd.

In het ochtendgedeelte zullen de volgende vragen aan bod komen: Wat is de rol van groen in crisistijd? Is dat een kostenpost of juist een instrument dat kan en móet worden ingezet om economische en maatschappelijke redenen? Levert groen op? Zo ja, hoe dan?

Prijsuitreiking Entente Florale
Tijdens de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie »

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden woont woensdag 21 maart in Cuijk en Boxmeer de viering bij van het 55-jarig bestaan van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Op de Nationale Boomfeestdag planten 115.000 schoolkinderen in circa 350 gemeenten 230.000 bomen en struiken. In de afgelopen 55 jaar zijn in Nederland op de Boomfeestdag meer dan 11 miljoen bomen en struiken geplant.
 
De komst van de Prinses sluit aan op de reeks van Koninklijk bezoek die de Stichting Nationale Boomfeestdag al heeft mogen ontvangen. Zo waren eerder Koningin Juliana, Prins Bernhard, Prins Claus, Prinses Margriet, Prins Constantijn, de Prinsessen Laurentien, Marilène en Annette, Prins Carlos en herhaalde keren Koningin Beatrix aanwezig bij de nationale vieringen en/of aanverwante plantdagen.
 
De Prinses bezoekt eerst een Groenmarkt bij een boomkwekerij in Cuijk. Daar spreekt zij met landelijke organisaties en vrijwilligers die jaarlijks meewerken aan de Boomfeestdag. Aansluitend plant Prinses Máxima in aanwezigheid van ruim 750 schoolkinderen uit de regio Het Land van Cuijk, bestaande uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis, in Boxmeer een boom. Het is de laatste boom van een cirkel van twaalf die een gezonde en duurzame wereld symboliseert. De boom is een nieuw soort meidoorn die voor het eerst gepresenteerd wordt. Hij draagt de naam Crataegus succulenta ‘Boomfeestdag’.
 
De Nationale Boomfeestdag is in 1957 door Staatsbosbeheer ingesteld als gevolg van een resolutie van de Food and Agriculture Organization (FAO) om jaarlijks via het ‘World Festival of Trees’ aandacht te vragen voor de gevolgen van ontbossing. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft tot doel om bewustwording over het belang van bomen en bossen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door schoolkinderen van 9-11 jaar zelf een boom te laten planten, het geven van voorlichting en activiteiten als het Nationaal KinderBomenBos en het Koningin Wilhelminabos. 

 

In 2012 zal de Nationale Boomfeestdag worden gevierd op woensdag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, is de gastheer voor de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Het thema voor Boomfeestdag 2012 is ‘Bomen (be)leven’.

Bomen zorgen voor leven; zonder bomen is er geen leven op aarde. Het verhaal over de schone lucht is meer dan bekend en het meest genoemde door kinderen als ze gevraagd worden naar het belang van bomen. Bomen in steden zorgen er voor dat mensen zich lekkerder voelen en gezonder. Daarnaast zijn bomen belangrijk voor een goede biodiversiteit en biodiversiteit zorgt op haar beurt voor onze gezondheid, want als de biodiversiteit wordt aangetast, wordt het leven van mens, dier en plant bedreigt. Denk maar eens aan fruitbomen en andere bloem- en vruchtdragende bomen: belangrijk voor de bij, maar ook voor vogels.

Belevingswaarde
Ook hebben bomen hebben een grote belevingswaarde. Ze roepen emotie op: denk maar eens aan de commotie rondom de Anne Frankboom. Grote bomen zijn indrukwekkend om te zien, maar ook aan jonge bomen wordt al plezier beleefd; als kinderen hun eigen boom planten, weten ze na jaren te vertellen waar hun boom staat. Aan bomen beleef je ook economisch plezier: in steden en dorpen met veel groen en dus veel bomen staan huizen veel minder lang te koop.

Thema belichten
Basisschoolgroepen 6 en 7 kunnen met dit thema een groot aantal zaken rondom bomen, parken en bossen belichten tijdens het planten, maar ook met educatie. Denk maar aan de biologie van een boom zoals: stam, takken en wortels. Hout geeft stevigheid aan de boom en is verder betrokken bij het transport van water en voedingsstoffen van de wortels naar de bladeren. Houtzwammen (paddenstoelen) groeien op een boom of een boomstobbe.

Bron:
Nationale Boomfeestdag

 

Niemand twijfelt over de noodzaak van meer bomen en planten in de straat. Generaties groeien op in steden zonder contact met natuur. Toch zijn er wel degelijk goede en vindingrijke projecten om mens en natuur samen te brengen in onze hoogdynamische stedelijke leefomgeving. Alleen blijven deze vaak steken in mooie voorbeelden. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) gaat met haar nieuwe boek ‘Natuur in de straat’, het bijbehorende gelijknamige actieplan en met geïnteresseerden  hier verandering in brengen.

Op 4 november 2011 wordt het nieuwe boek ‘Natuur in de straat’in Rotterdam gepresenteerd. Op deze dag die in samenwerking met Vroege Vogels en de gemeente Rotterdam wordt georganiseerd zijn de geslaagde praktijkvoorbeelden te zien. Tevens wordt onder de aandacht gebracht waar men in de praktijk tegenaan loopt voor meer groen in de straat.

Bekijk hier de uitnodiging »

 

 

 

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Lingewaard viert donderdag 24 maart nationale boomfeestdag met de aanplant van 1.772 bomen en 6.770 struiken op zeven plaatsen in de gemeente.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Gelderlander

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Nederland’. De organisatie van Entente Florale heeft de gemeente genomineerd voor deze nationale competitie.

Dit betekent dat Ede in het komende voorjaar bezoek krijgt van een deskundige jury. In het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt en is duidelijk of Ede zich de groenste stad mag noemen. In de komende periode gaat de gemeente hard aan de slag om deze titel waar te maken. De andere genomineerde steden zijn Eindhoven, Heerhugowaard, Deventer en Nijmegen.

Parkachtige uitstraling
De nominatie van de Entente Florale heeft Ede te danken aan het groen dat in al zijn facetten is terug te vinden in de stad en in de omgeving. Een goed voorbeeld van groen in de stad zijn de Trapakkers aan de rand van de binnenstad. Maar ook de groene parkachtige uitstraling van veel wijken zijn een goed voorbeeld. Rondom Ede gaat het natuurlijk om de heidevelden, bossen, stuifzanden en het landelijke buitengebied.

Extra bijzonder
Het groene karakter van Ede is ook een zaak van Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Laatst genoemde viert volgend jaar bovendien haar 75-jarige bestaan, wat de nominatie van Ede extra bijzonder maakt. Vooral omdat het Park voor het overgrote deel in de gemeente Ede ligt. In de aanloop naar de jurering zal de gemeente nauwe samenwerking zoeken met deze beheerders, maar ook met bewoners en andere betrokkenen.

Bomenpartijen
Voorbeelden van een groene inrichting zijn ook te vinden in de wijk Kernhem, waar bij de ontwikkeling sterk rekening is gehouden met het behoud van bestaande bomenpartijen en het instellen van een ecologische zone. Ook bij de toekomstige ontwikkeling van Ede-Oost zal het behoud van het groen centraal staan.

Bij de groenverkiezing gaat het niet alleen om het groen in de zin van bomen en planten. Ook duurzame en milieuvriendelijke initiatieven doen mee. Het afkoppelen van regenwater, zodat dit niet langer in het riool verdwijnt, hoort er dus ook bij. Maar ook het ecologisch bermbeheer langs de wegen telt mee.

Bron:
Gemeente Ede

 

 

 

De noodzaak om het beheer van bomen te verbeteren wordt steeds dwingender. Dat komt niet alleen door de nieuwe Model Bomenverordening, maar ook door bijvoorbeeld de klimaatverandering, waardoor tot voor kort onbekende ziekten binnen onze regio geïntroduceerd worden. Een groeiende claimcultuur maakt bovendien de noodzaak om een goed logboek bij te houden groter. Kortom: boombeheer is volop in beweging.

Tijdens de Nationale Boombeheerdag wordt de kringloop van de boombeheercyclus in beeld gebracht. De uiteenlopende problematiek wordt gespiegeld aan een praktisch oplossingsmodel. Dat biedt u als boombeheerder en ook als boomverzorger de kans om kennis op te doen voor uw toekomstige aanpak!

De Nationale Boombeheerdag wordt op woensdag 21 mei 2008 gehouden in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem.

Volledige informatie:
U kunt u hier aanmelden

Ook interessant:
Beheer, bomen, boomverzorging

Bron:
TSD Automatisering B.V