Olympic Park Londen centraal tijdens Nationale Groendag

Een bijzonder voorbeeld van de baten van groen is het Olympic Park in Londen. Op de Nationale Groendag op 26 september geeft David Thompson, directeur LDA Design uit Londen, een toelichting op dit project.

De opgave was om een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad te herontwikkelen, met als doel om de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief te bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn.

Stedelijk groen in crisistijd
Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.
 
Prijsuitreiking Entente Florale
In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?
 
Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Volledige programma 
Download de uitnodiging van de Nationale Groendag »

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door:
◦ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
◦ Entente Florale Nederland
◦ Vereniging van Nederlandse Gemeenten
◦ Platform31/Nicis Institute
◦ ANWB
◦ Plant Publicity Holland (PPH)
◦ Productschap Tuinbouw
◦ Branchevereniging VHG
◦ Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
◦ Groenforum Nederland
◦ Natuurmonumenten
◦ Groei & Bloei
◦ Vereniging  Stadswerk
◦ NVTL
◦ Groenkeur