Berichten

Minister Schultz van Haegen, wethouders Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid) en Baljeu (Haven en Verkeer) gaven onlangs met een wijkbewoner het startsein voor de aanleg van Dakpark Rotterdam. Het park is in mei 2013 klaar.

Het Dakpark Rotterdam, aangelegd op een voormalig rangeerterrein in Rotterdam- West, is een riant dakpark van acht hectare, met uitzicht over stad en haven. Het Dakpark is daarmee het grootste groene dak van Rotterdam en een van de grootste dakparken van Nederland.


Groene wens in vervulling
Het Dakpark krijgt een speeltuin, een buurttuin en een mediterrane tuin met oranjerie. Er komt een waterpartij met bedriegertjes en er is veel ruimte voor de wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en te recreëren. Daarmee gaat een groene wens van de wijkbewoners in vervulling

 


Bron:
Vierhavenstrip

Meer informatie

Bron:
Rotterdams Milieucourant

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft onlangs een walnootboom (Juglans Regia) geplant bij de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg. Deze boom is het ‘groene doorgeefcadeau’ dat de minister in de vorm van een boomcadeaubon van VHG voorzitter Bert Gijsberts ontving tijdens een sectorbezoek aan branchevereniging VHG.

De boom mocht zij schenken aan een organisatie van haar keuze. Dat is de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg aan de Geul geworden, om hen daarmee blij te maken met een duurzame, in het Limburgse landschap passende boom.

De Kindervallei is een sprookjesachtig vakantieverblijf voor en door mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Ouders, broertjes en zusjes van een gehandicapt kind kunnen in de Kindervallei logeren zolang de behandeling in het naastgelegen revalidatiecentrum of een nabijgelegen ziekenhuis duurt.

Walnoten oogsten
De Kindervallei is een bijzondere gebouw, dat is gebaseerd op een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser. Er is geen rechte lijn te bekennen, geen raam of deur is hetzelfde en op het dak en uit de ramen groeien bomen. De walnootboom past helemaal in het concept van Hundertwasser. Zijn motto is onder andere dat alles wat gebouwd wordt, in harmonie is met de natuur. VHG voorzitter Gijsberts: “Als VHG hopen wij dan ook dat de boom generaties lang mee gaat en dat veel kinderen de walnoten zullen oogsten, ieder jaar weer”.

Bron:
VHG

Op maandag 15 februari overhandigde wethouder van Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie, Lucas Bolsius van de gemeente Rotterdam, namens de 36 grootste gemeenten van Nederland, het boek De 4e Dimensie ‘Steden op weg naar menselijk groen’ aan minister Verburg.

In dit boek geven de wethouders van de grote steden hun visie op behaalde resultaten en toekomstopgaven voor de verbetering van het groen in de steden. Aansluitend bood minister Verburg het eerste exemplaar van het boek “Groene Impuls” aan wethouder Bolsius. De Groene Impuls bevat leerervaringen uit veertien inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland.

Download

 

Bron:
Gemeente Enschede

 

 

Tijdens een toespraak op Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam vertelde minister Cramer van VROM dat stedelijkheid met allure groen vereist in de openbare ruimte. “Niet alleen vanwege de esthetiek, maar ook omwille van de sociale samenhang.”

Cramer opende de vierde Internationale Architectuur Biennale. Die staat dit jaar in het teken van sociale, economische en ecologische duurzaamheid.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
VROM

 

 

Minister Cramer van Vrom liet op de vastgoedvakbeurs de Provada in de Rai in Amsterdam weten dat er meer aandacht nodig is voor groen en recreatie rondom de grote steden.

Het gaat volgens haar om optimale benutting van ruimte in de steden en meer groen in en rondom de stad. De minister hecht grote waarde aan het versterken van de leefkwaliteit rondom de steden. ‘We willen flinke lappen groen rondom de stad behouden of aanleggen waar de stedeling op de fiets naartoe kan om even de drukte van de stad te ontvluchten’, aldus de minister in het persbericht van Vrom.

Opknappen bedrijventerreinen
Daarnaast wil zij versneld de verouderde bedrijventerreinen opknappen. Het gaat in totaal om 6.500 hectare terreinen die tot 2013 worden aangepakt. Het Rijk trekt hier € 400 miljoen voor uit.

 

Bron:
Vrom

 

Groenforum Nederland ontving november 2008 van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie een uitgebreide reactie op de aanbevelingen die Groenforum Nederland op uitnodiging van zijn voorganger, mevrouw Vogelaar, deed over  groen als component van de Woonvisies. Groenforum Nederland is verheugd over deze reactie die mede werd gegeven uit naam van uw collega’s van Ruimte en Milieu (VROM) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De reactie van het Rijk biedt belangrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van stad en dorp met een structurele inpassing en behoud van groen zoals Groenforum Nederland die sinds haar oprichting bepleit en waarvoor ze zich inzet. Daarbij gaat het zowel om de herstructurering van bestaande stadswijken als om de inrichting van nieuwe bouwlocaties.

Volledige informatie:
Lees hier de brief

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Groenforum Nederland

Eind oktober verscheen het persbericht dat minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 7,8 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. De PVV heeft naar aanleiding van dit bericht vragen gesteld aan de Kamer. De PVV is van mening dat meer groen niet bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van de burger en stelt extra politie-inzet voor.

Volledige informatie:
Lees hier de verantwoording van de minister naar de Tweede Kamer
Lees hier het persbericht van de minister

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, openbaar groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Toespraak door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, bij de afsluiting van het Groensymposium op 6 november 2008 in Rotterdam. Dit symposium stond geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeente Rotterdam had in dit kader internationaal aansprekende sprekers uitgenodigd om kennis te kunnen nemen van de laatste internationale ontwikkelingen.

Volledige informatie:
Lees hier de toespraak
Terugblik op het symposium

Ook interessant:
Gezondheid, waarde van groen, Randstad

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Openbaar groen, prachtwijken, waarde van groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In haar eerste begroting plaatst minister Verburg het beleidsterrein van LNV in een breder perspectief. De drie kerngebieden – ‘natuur, landschap, groen en vitaal platteland’, ‘voedsel’ en ‘groene economie’ -zijn gericht op vernieuwing en duurzaamheid van de agrarische sector, een vitaal landelijk gebied en een veilig en gevarieerd voedselpakket. De uiteindelijke opdracht is: verantwoord omgaan met people, planet en profit. De begroting van LNV bedraagt in totaal ruim 2,3 miljard euro.