Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Rot­ter­dam geven start­sein aan­leg dak­park

Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Alexan­dra van Huf­fe­len (Duur­zaam­heid) en Bal­jeu (Haven en Ver­keer) gaven onlangs met een wijk­be­wo­ner het start­sein voor de aan­leg van Dak­park Rot­ter­dam. Het park is in mei 2013 klaar.

Het Dak­park Rot­ter­dam, aan­ge­legd op een voor­ma­lig ran­geer­ter­rein in Rot­ter­dam- West, is een riant dak­park van acht hec­ta­re, met uit­zicht over stad en haven. Het Dak­park is daar­mee het groot­ste groe­ne dak van Rot­ter­dam en een van de groot­ste dak­par­ken van Neder­land.


Groe­ne wens in ver­vul­ling
Het Dak­park krijgt een speel­tuin, een buurt­tuin en een medi­ter­ra­ne tuin met oran­je­rie. Er komt een water­par­tij met bedrie­ger­tjes en er is veel ruim­te voor de wijk­be­wo­ners om elkaar te ont­moe­ten en te recreëren. Daar­mee gaat een groe­ne wens van de wijk­be­wo­ners in ver­vul­ling

 


Bron:
Vier­ha­ven­strip

Meer infor­ma­tie

Bron:
Rot­ter­dams Mili­eu­cou­rant

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.