Verantwoording van minister Verburg over investering van meer groen in Vogelaarswijken

Eind oktober verscheen het persbericht dat minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 7,8 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. De PVV heeft naar aanleiding van dit bericht vragen gesteld aan de Kamer. De PVV is van mening dat meer groen niet bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van de burger en stelt extra politie-inzet voor.

Volledige informatie:
Lees hier de verantwoording van de minister naar de Tweede Kamer
Lees hier het persbericht van de minister

Ook interessant:
Krachtwijken, waarde van groen, openbaar groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit