Ver­ant­woor­ding van minis­ter Ver­burg over inves­te­ring van meer groen in Voge­laars­wij­ken

Eind okto­ber ver­scheen het pers­be­richt dat minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) 7,8 mil­joen euro heeft vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. De PVV heeft naar aan­lei­ding van dit bericht vra­gen gesteld aan de Kamer. De PVV is van mening dat meer groen niet bij­draagt aan het gevoel van vei­lig­heid van de bur­ger en stelt extra poli­tie-inzet voor.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de ver­ant­woor­ding van de minis­ter naar de Twee­de Kamer
Lees hier het pers­be­richt van de minis­ter

Ook inte­res­sant:
Kracht­wij­ken, waar­de van groen, open­baar groen

Bron:
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit