Minis­ter Ver­burg inves­teert 7,8 mil­joen in de groe­ne kracht­wij­ken

Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) heeft 7,8 mil­joen euro vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. In totaal gaat het om 29 kracht­wij­ken waar­in groen een meer pro­mi­nen­te plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezon­de­re leef­om­ge­ving, ver­min­de­ring van fijn­stof, ruim­te om te ont­span­nen en te spor­ten en een pret­tig ves­ti­gings­kli­maat.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, pracht­wij­ken, waar­de van groen

Bron:
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit