Toe­spraak minis­ter Ver­burg tij­dens Groen­sym­po­si­um Rot­ter­dam

Toe­spraak door de Minis­ter van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, mevrouw G. Ver­burg, bij de afslui­ting van het Groen­sym­po­si­um op 6 novem­ber 2008 in Rot­ter­dam. Dit sym­po­si­um stond geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeen­te Rot­ter­dam had in dit kader inter­na­ti­o­naal aan­spre­ken­de spre­kers uit­ge­no­digd om ken­nis te kun­nen nemen van de laat­ste inter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de toe­spraak
Terug­blik op het sym­po­si­um

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, waar­de van groen, Rand­stad

Bron:
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit