Stadslandbouw levert tal van oplossingen in stedelijk gebied

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad. De Community Gardens zorgen voor waterberging, […]

E-participatie levert groene speelplek op in Utrecht

Een groene speelplek aan het begin van de straat: dat was de uitkomst van een E-participatietraject onder bewoners van het Oude Houtensepad in Utrecht. Komende zaterdag 23 juni 2012 opent wethouder Jeroen Kreijkamp, Participatie en wijkwethouder Oost, de nieuwe speelplek. Wethouder Kreijkamp: “Het E-participatie traject aan het Oude Houtensepad is een goed voorbeeld van de […]

Levert groen een bijdrage aan luchtkwaliteit?

Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en –bezoekers, zoals  schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op plaatsen waar die niet aan de eisen voldoet? Die vragen zijn actueel in het kader van de Europese richtlijn die […]

Biodiversiteit levert 14,6 miljoen banen in Europa op

Zeven procent van de Europese banen hangt af van ecosysteemdiensten. Deze vaststelling komt uit een rapport over de sociale dimensie van het beleid inzake biodiversiteit, waar Natuurpunt de aandacht op vestigt. Vooral landbouw en visserij zijn afhankelijk van biodiversiteit. De Europese Commissie gaf, onder meer het Institute for European Environmental Policy (IEEP), de opdracht om […]

Groene leefomgeving levert Nederland meer dan 1 miljard economische winst

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat is een van de conclusies van […]

Integrale beplantingsmethode levert geslaagd Pr. Bernhardbos op

Tien jaar geleden is op initiatief van Plant Publicity Holland het Prins Bernhard Bos aangelegd als proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector in Haarlemmermeer. Doel was aan te tonen dat het mogelijk is een direct klaar recreatiegebied te realiseren. De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor de traditionele manier […]

''Vergroenen Geleenbeek levert geld op"

Het opknappen en vergroenen van de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard valt enkele miljoenen goedkoper uit dan geraamd. Het aantrekkelijker maken van de waterloop onder de naam Corio Glana moet ruim 30 miljoen opleveren. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo’n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie. […]

Groen is geen kostenpost, maar levert opAandacht voor de lange termijn is essentieel

Goedkoper onderhoud, kostenbesparing en de waarden van groen. Op de Dag van de Openbare Ruimte stonden die begrippen centraal in de lezingen van Jeroen Glissenaar (parkbeheer, Arnhem), Frits Ruyten (Integralis PP, Heelsum) en Margareth Hop (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Lisse. Dat besparing in tijden van financiële krapte erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Woningbouwcorporatie GroenrandWonen levert bijdrage aan groene vinexwijk Vleuterweide

Onlangs nam de gemeente Utrecht handtekeningen van bewoners in ontvangst voor een groenere vinexwijk Vleuterweide. Inmiddels is de eerste concrete steun voor de bewonersgroep binnen. Woningbouwcorporatie GroenrandWonen heeft een  – nog nader vast te stellen – bijdrage uit hun leefbaarheidsfonds toegezegd. Dit meldt het AD Utrecht. De initiatiefgroep verzamelde de handtekeningen, omdat de wijk kaal […]