Berichten

Stadslandbouw levert in New York een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen die spelen in een wereldstad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 werden in arme wijken Community Gardens ingericht waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van problemen in de stad.

De Community Gardens zorgen voor waterberging, sociale binding, vers voedsel voor bewoners en educatie. Programmamanager Groen en Welbevinden van het Productschap Tuinbouw (PT) Niko Moerman zag tijdens zijn studiereis naar New York dat groen daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen in de grote stad.

‘Gaten’ in de stad
Moerman: “In het programma Groen en Welbevinden brengen wij groene oplossingen voor wereldproblemen onder de aandacht. In een stad als New York zie je dat in de praktijk. In de jaren ’70 en ’80 ontstonden als gevolg van de crisis ‘gaten’ in de stad. Eigenaren die hun huis of grond niet meer konden betalen gaven deze terug aan de gemeente. De gemeente bestemde ze tot Community Gardens. Private stichtingen zorgden voor de inrichting en organisatie van de Gardens en via vrijwilligers worden de tuinen onderhouden. Het voedsel komt ten goede aan de bevolking, die in deze arme wijken nauwelijks toegang heeft tot vers voedsel. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen. Bovendien worden in de Community Gardens mensen opgeleid, speelt het een rol in het onderwijs en ontwikkelt men er sociale contacten en vaardigheden. Dat levert een grote bijdrage aan welzijn.”

Speciale regioproducten
Ook in Nederland hebben wij problemen in grote steden waar stadslandbouw op deze manier een bijdrage kan leveren. Maar ook voor tuinbouwbedrijven in de regio rondom de stad biedt het kansen om andere, soms directe, ketens te ontwikkelen om de consument in de stad te benaderen. “Kleine boeren en tuinders in de regio rondom New York kunnen niet concurreren met grote bedrijven in andere regio’s. Maar het is in het belang van de stad om een leefbare en vitale regio te behouden met voldoende land- en tuinbouw. De producenten richten zich daarom op speciale regioproducten die zij in de stad afzetten. Een belangrijke rol daarbij spelen de ‘farmers markets’, speciaal ingericht om regionale producten aan de man te brengen. En een groot succes bij grote groepen bewoners die bewust willen leven en eten”, aldus Moerman.

Groen kan dus op allerlei manieren bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Het programma Groen & Welbevinden brengt via wetenschappelijk onderzoek, innovaties en campagnes de rol van groen onder de aandacht.

Meer informatie over de studiereis naar New York vindt u in de blogs van Esther Veen (onderzoeker stadslandbouw bij de WUR) en van Jan Vannoppen (directeur Velt – Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren in België).

Bron:
Productschap Tuinbouw

Een groene speelplek aan het begin van de straat: dat was de uitkomst van een E-participatietraject onder bewoners van het Oude Houtensepad in Utrecht. Komende zaterdag 23 juni 2012 opent wethouder Jeroen Kreijkamp, Participatie en wijkwethouder Oost, de nieuwe speelplek.

Wethouder Kreijkamp: “Het E-participatie traject aan het Oude Houtensepad is een goed voorbeeld van de nieuwe manier van werken die dit college voor staat: inwoners zoveel mogelijk zelf aan zet en meer gebruik van digitale communicatiemiddelen. Omwonenden konden vanuit huis op een tijdstip dat hen goed uitkwam meedenken over de invulling van deze speelplek. Vanwege het hoge bereik gaan we vaker op deze laagdrempelige manier de meningen en behoeften van bewoners peilen.”

Meer ruimte voor spelen
De bewoners van het Oude Houtensepad gaven al een tijd aan dat zij meer ruimte voor spelen wilden in hun straat. Omdat het Oude Houtensepad in 2011 op de onderhoudsplanning van de gemeente stond, besloot de gemeente de bewonerswensen meteen mee te nemen. De meerkosten voor de bewonerswensen zijn betaald uit het leefbaarheidsbudget.

Bewoners aan zet
Bewoners mochten zelf beslissen wat ze wilden: een groene speelplek of bredere stoepen. Dit konden ze doen via www.onzewijk.nl, een methode om bewoners via internet te laten meedenken en meebeslissen. Maar liefst 61% van de bewoners bracht zijn stem uit. Zo’n 27 reacties werden geplaatst op het forum, met ideeën, vragen en suggesties. Uit de reacties op het forum bleek dat veel bewoners zich ergerden aan de snelheid in de straat; daarom heeft de gemeente een verkeersdrempel aangelegd.

Meerderheid voor groene speelplek
Een meerderheid van de stemmers was voor het creëren van een groene, natuurlijke speelplek aan het begin van de straat. Vervolgens bekeek de gemeente samen met de bewoners op welke manier dit plan het beste kon worden uitgevoerd en werd de speelplek najaar 2011 aangelegd. De bewoners hebben de officiële opening uitgesteld tot het wat beter weer was en het gras er mooi bij lag. Na de opening is er een straatfeest en een rommelmarkt voor kinderen.

Filmpje over E-participatietraject Oude Houtensepad