Woningbouwcorporatie GroenrandWonen levert bijdrage aan groene vinexwijk Vleuterweide

Onlangs nam de gemeente Utrecht handtekeningen van bewoners in ontvangst voor een groenere vinexwijk Vleuterweide. Inmiddels is de eerste concrete steun voor de bewonersgroep binnen.

Woningbouwcorporatie GroenrandWonen heeft een  – nog nader vast te stellen – bijdrage uit hun leefbaarheidsfonds toegezegd. Dit meldt het AD Utrecht.

De initiatiefgroep verzamelde de handtekeningen, omdat de wijk kaal en monotoon is ingericht wat betreft het groen. De bewoners attendeerden de gemeente Utrecht op het gebrek aan bijvoorbeeld groenblijvend groen en variatie in heesters en bomen zodat flora en fauna een kans krijgen voor vogels en insecten. 

Maar ook voor de vele kinderen wil de groep meer groen, zodat de kinderen opgroeien in een groene omgeving waar ze graag spelen en bewegen.

 

Meer informatie

Bron:
Utrecht AD