Integrale beplantingsmethode levert geslaagd Pr. Bernhardbos op

Tien jaar geleden is op initiatief van Plant Publicity Holland het Prins Bernhard Bos aangelegd als proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector in Haarlemmermeer. Doel was aan te tonen dat het mogelijk is een direct klaar recreatiegebied te realiseren.

De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor de traditionele manier van recreatiegroen aanleggen. Bij de aanleg is de integrale beplantingsmethode Ruyten toegepast, die gebruik maakt van grotere maten bomen en heesters. Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw blijkt dat het Prins Bernhard Bos de belofte heeft waargemaakt. Nu ligt er een fraai recreatiepark dat gebruikers prijzen en intensief gebruiken.

Beplantingsmethode wordt gewaardeerd
Ook beleidmakers, ontwerpers, groenspecialisten en beheerders waarderen deze beplantingsmethode. Wel voorzien de geïnterviewden problemen met de hogere investeringen bij aanleg. Vraagtekens worden gezet of de hogere aanlegkosten in deze tijd nog wel te verantwoorden zijn en of deze daadwerkelijk gecompenseerd worden door lagere onderhoudskosten hoewel wetenschappelijk onderzoek dit aantoont.

Past prima in huidig overheidsbeleid
De integrale beplantingsmethode is volgens de geïnterviewden het meest op zijn plaats in gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie, die zorgen voor een intensief gebruik van het recreatiegroen, en daar waar op korte termijn een behoefte aan recreatiegroen vervuld moet worden. Een direct-klaar-recreatiegebied past prima in het huidige overheidsbeleid waarin de kwaliteit van de nieuw in te richten recreatiegebieden steeds meer aandacht krijgt.

Download:
Folder Prins Bernhard Bos; een groenaanjager, een natuureconoom, een vastontwikkelaar en de ANWB dragen oplossingen aan om de aanleg van groen in het stedelijk gebied te stimuleren »

Meer informatie:
Klik hier voor meer informatie over het project »