Levert groen een bijdrage aan luchtkwaliteit?

Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en –bezoekers, zoals  schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit?

Met name op plaatsen waar die niet aan de eisen voldoet? Die vragen zijn actueel in het kader van de Europese richtlijn die grenswaarden stelt voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Tegenstrijdige berichten
Veel lokale overheden vinden het gebruik van beplanting voor het verminderen van de luchtvervuiling een interessante gedachte. Door de tegenstrijdige berichten worstelen zij echter met de vraag of zij er verstandig aan doen om, specifiek voor dit doel, bomen of ander groen in te zetten. De uitgave ‘Beplanting en luchtkwaliteit’ geeft gerichte antwoorden op 64 vragen en is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en adviseurs van decentrale overheden binnen de vakgebieden milieu, groen en ontwerp en beheer van de openbare ruimte.

Meer informatie over de pubilcatie »