Biodiversiteit levert 14,6 miljoen banen in Europa op

Zeven procent van de Europese banen hangt af van ecosysteemdiensten. Deze vaststelling komt uit een rapport over de sociale dimensie van het beleid inzake biodiversiteit, waar Natuurpunt de aandacht op vestigt. Vooral landbouw en visserij zijn afhankelijk van biodiversiteit.
De Europese Commissie gaf, onder meer het Institute for European Environmental Policy (IEEP), de opdracht om de sociale aspecten van biodiversiteit te onderzoeken, in het bijzonder de band met tewerkstelling en de waarde van biodiversiteit voor kwetsbare plattelandsgemeenschappen. Volgens Natuurpunt brengen dergelijke rapporten de link tussen economie en ecologie meer onder de aandacht van beleidsmakers.
Invloed op welzijn mensen
Biodiversiteit heeft ontegensprekelijk een invloed op het welzijn van mensen. Biodiversiteit draagt bij tot levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zoals schoner water en de bescherming tegen natuurrampen. Het schept ook werkgelegenheid, zowel direct (boer of visser) als indirect (bijvoorbeeld toerisme).
14,6 miljoen banen
In de EU zijn maar liefst 14,6 miljoen banen direct of indirect maar alleszins sterk afhankelijk van ecosysteemdiensten. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs over 927 miljoen arbeidsplaatsen, of 35 procent van het totaal.
Alternatieven
In de EU zijn er niet alleen minder banen die direct afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, voor banen die er indirect afhankelijk van zijn, bestaan ook meer alternatieven. Een aantal gemeenschappen in de EU kan echter met even grote problemen kampen. De auteurs van de studie geven de bewoners van bergdorpen als voorbeeld.
Advies: biodiversiteit beter integreren in beleid
Het rapport adviseert om biodiversiteit en de sociale aspecten daarvan beter te integreren in het beleid. Dat is mogelijk door iedereen te overtuigen van de voordelen van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en door ecosysteemdiensten te vergoeden. Tevens is het nodig dat beleidsbeslissingen en subsidies die het verlies van biodiversiteit in de hand werken, binnen een duidelijke termijn worden stopgezet.
Meer informatie
The Social Dimension of Biodiversity Policy »
Bron:
VILT